Ο καθαρισμός της κάνης του τυφεκίου είναι θεμελιώδης διαδικασία συντήρησης του οπλισμού μας. Μια βρώμικη κάνη δεν επηρεάζει απλώς την ακρίβεια της βολής αλλά αποτελεί κίνδυνο και για χρήστη του όπλου. Ακολουθούν θεμελιώδεις συμβουλές καθαρισμού:

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο