Καλούνται οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως παρουσιασθούν την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 07:00 στη Σχολή, που εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό ΔΝΕ (Σκαραμαγκάς Αττικής).Τα ονόματα των επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) υπάρχουν στον πίνακα που ακολουθεί. Καλούνται όλοι οι επιτυχόντες να καταταγούν στη ΣΜΥΝ σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ.

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΜΗΤΡΩΝΥΜΟΒΑΘΜΟΣ
1ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΛΕΝΗ16542
2ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΕΛΕΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ15915
3ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΑ13684
4ΑΛΕΞΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ16265
5ΑΛΕΞΙΟΥΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑΦΕΝΤΩ12996
6ΑΛΠΑΝΙΔΗΣΘΩΜΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΦΩΤΕΙΝΗ16756
7ΑΝΔΡΕΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΩΤΕΙΝΗ16124
8ΑΡΜΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΑΜΑΛΙΑ16501
9ΑΥΓΕΡΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΙΡΗΝΗ1794
10ΒΥΘΟΥΛΚΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΙΡΗΝΗ13189
11ΓΑΒΑΝΑΣΧΡΗΣΤΟΣΜΙΧΑΗΛΣΤΥΛΙΑΝΗ15390
12ΓΑΙΤΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΣΧΟΣΕΙΡΗΝΗ16361
13ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΦΩΤΙΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣΑΡΓΥΡΟΥΛΑ13028
14ΓΙΑΒΗΣΜΗΝΑΣΧΡΗΣΤΟΣΜΑΡΙΑ13981
15ΓΙΑΜΠΑΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΛΕΝΗ16266
16ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ15268
17ΓΙΑΝΝΑΡΟΥΕΙΡΗΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΟΦΙΑ14559
18ΓΚΑΓΚΑΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΤΕΛΙΑ14179
19ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑ16891
20ΓΚΙΤΣΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣΖΩΙΤΣΑ15163
21ΓΟΥΣΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ16662
22ΓΟΥΣΙΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΘΕΟΔΩΡΟΣΕΥΡΙΔΙΚΗ13128
23ΔΑΡΑΒΙΓΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛΕΝΗ1073
24ΔΑΡΕΜΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΓΕΛΙΚΗ16563
25ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΙΡΗΝΗ14489
26ΔΗΜΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗΝΑΣΕΛΕΝΗ1828
27ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΛΛΙΟΠΗ12659
28ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΦΡΟΔΙΤΗ15776
29ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΑΦΝΩ15119
30ΔΡΥΜΟΥΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣΠΗΝΕΛΟΠΗ16018
31ΖΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣΡΩΜΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΜΑΡΙΝΑ12823
32ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΕΛΕΝΗ14860
33ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ15398
34ΘΕΟΔΩΡΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΑΡΙΑ17351
35ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΑΜΠΡΙΝΗ14874
36ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΑ16868
37ΚΑΝΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΘΩΜΑΣΜΑΡΙΑΝΘΗ16613
38ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΙΟΝΥΣΙΑ16766
39ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΙΧΑΗΛΕΛΕΝΗ15104
40ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΥΦΩΝΟΛΥΜΠΙΑ3192
41ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΖΩΗΝΙΚΟΛΑΟΣΙΟΥΛΙΑ15380
42ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΖΑΧΑΡΟΥΛΑ1872
43ΚΑΡΑΝΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΛΑΜΠΡΟΣΕΙΡΗΝΗ15261
44ΚΑΡΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΛΑΜΠΡΟΣΕΥΔΟΚΙΑ15255
45ΚΑΤΣΙΡΗΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑ15422
46ΚΙΟΥΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΜΑΛΙΑ14885
47ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜΑΡΙΑ15221
48ΚΟΚΚΑΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΗΝΕΛΟΠΗ1792
49ΚΟΚΚΟΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΓΓΕΛΗΣΚΑΡΟΝ15578
50ΚΟΛΤΣΙΔΑΗΛΙΑΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΙΡΗΝΗ14963
51ΚΟΡΔΩΝΗΣΜΑΡΑΓΔΗΑΝΔΡΕΑΣΧΡΥΣΟΥΛΑ13001
52ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΘΕΝΙΑ14980
53ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗ17700
54ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΜΑΡΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗ13577
55ΛΑΘΟΥΡΑΔΕΣΠΟΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ12240
56ΛΑΡΙΣΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΒΙΚΤΟΡΙΑ15491
57ΛΙΟΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΑ13413
58ΛΙΟΥΣΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΑΓΓΕΛΙΚΗ13361
59ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑ14689
60ΛΥΚΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΟΦΙΑ12997
61ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣΗΛΙΑΣΑΝΔΡΕΑΣΘΕΟΔΩΡΑ15681
62ΛΥΜΠΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΑ13261
63ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΕΛΙΣΣΑΒΕΤΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟΔΩΡΑ14228
64ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ14624
65ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΝΕΚΤΑΡΙΑ16321
66ΜΙΧΑΛΑΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΙΜΟΘΕΟΣΠΕΛΑΓΙΑ15687
67ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΡΙΑ13084
68ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΟΥΚΙΑ14068
69ΜΟΥΤΑΦΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1876
70ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΛΩΡΑ16926
71ΜΠΑΛΑΣΚΑΚΥΡΙΑΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ12798
72ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΑΡΙΑ12995
73ΜΠΑΣΙΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΛΕΝΗ13582
74ΜΠΕΚΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΕΝΗ15339
75ΜΠΛΑΝΤΖΟΥΚΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΑΖΑΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑ15542
76ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΥΣΟΥΛΑ15370
77ΜΠΟΥΝΙΑΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΝΘΙΑ15877
78ΜΠΟΥΤΣΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΙΑ14996
79ΝΑΚΑΜΑΡΙΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕΙΡΗΝΗ14158
80ΝΑΟΥΑΛΚΗΣΤΗΑΝΤΩΝΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ12907
81ΝΙΚΟΛΑΖΑΚΗΒΑΣΙΛΕΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΕΛΕΝΗ12939
82ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑ14381
83ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΟΦΙΑ13444
84ΠΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΗ15161
85ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1851
86ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΣΗΜΙΝΑ17198
87ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΦΙΛΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΡΙΑ15077
88ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΓΑΒΡΙΗΛΒΑΣΙΛΙΚΗ14397
89ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗΣΜΑΡΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΑ17059
90ΠΕΠΠΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΡΓΥΡΟΥΛΑ16023
91ΠΕΤΡΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΕΚΤΑΡΙΟΣΦΑΝΗ15114
92ΠΕΤΡΙΔΟΥΠΑΥΛΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΕΥΡΩΠΗ14660
93ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΕΤΗ16333
94ΠΛΑΚΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1100
95ΠΟΛΥΓΕΝΗΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑ16031
96ΠΟΥΛΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΥΒΟΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ1477
97ΡΕΠΠΑΔΗΜΗΤΡΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΑ15331
98ΣΑΒΒΑΣΑΡΓΥΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ15548
99ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑ12713
100ΣΑΠΟΥΝΑΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΑ15864
101ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΝΘΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΝΑ15323
102ΣΑΣΣΑΝΗΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑ15349
103ΣΕΡΓΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΣΤΟΥΛΑ15948
104ΣΙΑΒΙΚΗΒΑΙΑΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΑΤΙΑ15427
105ΣΙΑΛΜΑΣΑΣΗΜΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΔΡΙΑΝΑ14185
106ΣΚΛΕΜΠΟΝΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΔΙΟΝΥΣΙΟΣΠΗΝΕΛΟΠΗ14949
107ΣΚΡΙΒΑΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΛΕΝΗ15357
108ΣΟΦΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΛΕΝΗ14006
109ΣΠΑΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1835
110ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΕΣΠΟΙΝΑ14956
111ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΑ15125
112ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ16153
113ΤΡΑΧΙΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΦΛΩΡΑ15711
114ΤΡΙΓΚΑΚΗΑΡΓΥΡΩΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ15354
115ΤΣΑΝΤΑΚΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΙΩΑΝΝΗΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ13821
116ΤΣΑΦΟΥΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΛΕΝΗ15687
117ΤΣΙΛΑΦΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΡΓΥΡΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ15295
118ΤΣΙΛΙΟΥΚΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΑΛΛΙΟΠΗ15730
119ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΘΕΟΔΩΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑ1925
120ΤΣΙΡΝΟΒΑΣΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΟΦΙΑ15262
121ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΡΟΙΔΩ14650
122ΦΩΤΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΥΘΥΜΙΑ15475
123ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΕΛΕΝΗ14895
124ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΝΑΝΙΑΣΑΝΝΑ15957
125ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΜΑΡΙΑΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ16739
126ΧΑΤΖΗΛΙΑΣΟΓΛΟΥΦΙΛΙΠΠΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΓΙΑΝΝΟΥΛΑ16019
127ΧΟΝΔΡΟΣΠΥΡΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣΚΑΛΛΙΟΠΗ14924
128ΧΡΗΣΤΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ13234
129ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ16227
130ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΜΙΧΑΗΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ13464
131ΨΗΜΑΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΑ16202
Κάντε ένα σχόλιο