Σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας για τα ΕΝΑΕ και τα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού από τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Σε εκτέλεση του πρόσφατου Ν. 3885/2010 οι κ.κ. Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας υπέγραψαν την οριστική σύμβαση για το μέλλον των ΕΝΑΕ και τα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού. Το περιεχόμενο της σύμβασης είναι και νόμος του κράτους. Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι ενέργειες που προηγούνται της έναρξης εφαρμογής της πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 22 Οκτωβρίου 2010.

Αρχική επιθυμία των συμβαλλομένων πλευρών ήταν η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως τις 14 Οκτωβρίου 2010 και η παραλαβή του υποβρυχίου «Παπανικολής» να πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2010 στο Κίελο. Αυτό όμως δεν καθίσταται εκ των πραγμάτων δυνατό και άρα η τελετή παραλαβής θα προσδιοριστεί για χρόνο μεταγενέστερο της ενεργοποίησης της σύμβασης για την οποία υπάρχει συμβατικό περιθώριο μέχρι τις 22 Οκτωβρίου.

Το ελληνικό δημόσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που το αφορούν και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να παραλάβει το υποβρύχιο «Παπανικολής» που έχει ελεγχθεί από το Πολεμικό Ναυτικό και να αρχίσει να καταβάλει τις δόσεις του εναπομένοντος τιμήματος των υποβρυχίων, στο πλαίσιο του συμφωνημένου προγράμματος πληρωμών. Τα σχετικά ποσά έχουν ήδη μεταφερθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στο ΥΠΕΘΑ.

Αυτό που αναμένεται από την άλλη πλευρά είναι η υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης του 75,1% των μετοχών της ΕΝΑΕ από την ThyssenKrupp Marine Systems/HDW στην Abu Dhabi Mar ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία (affiliated company) που θα υποδειχθεί από την ADM, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και του ν.3885/2010».

Κάντε ένα σχόλιο