Συνεχίζεται η βασική στρατιωτική εκπαίδευση των ευελπίδων Ιης Τάξης με την εκτέλεση βολών. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων έχει παράδοση στη δημιουργία άριστων σκοπευτών που με τη σειρά τους θα διδάξουν τις ίδιες άριστες τεχνικές βολής στα νεότερα Στελέχη του Στρατού Ξηράς. Νέες μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης εφαρμόζονται πλέον από το Διοικητή της ΣΣΕ Υπτγο Γεώργιο Μπασιακούλη σύμφωνα με το γενικότερο δόγμα αναβάθμισης της στρατιωτικής εκπαίδευσης που διέταξαν ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντγος Φραγκούλης Φράγκος και ο Α Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντγος Παναγιώτης Τσολακίδης.

Κάντε ένα σχόλιο