Γνωστό και απλώς ως σειρά, είναι το ακρωνύμιο για την Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, κάθε χρόνο παρουσιάζονται ανά τρίμηνο τέσσερις σειρές: του Φεβρουαρίου (Α’ ΕΣΣΟ), του Μαΐου (Β’), του Αυγούστου (Γ’) και του Νοεμβρίου (Δ’).

Η ΕΣΣΟ είναι από τα στοιχεία που αναφέρει ενίοτε ένας στρατιώτης όταν αναφέρεται (κυρίως στα κέντρα εκπαίδευσης που χωρίς ειδικότητα δεν έχει και πολλά να πει!) (βλ. παράδειγμα 1). Ανεπίσημα οι σειρές έχουν και αύξοντα αριθμό (π.χ. η Β’ ΕΣΣΟ του 2009 ήταν η 307, βλ. παράδειγμα 3). Τώρα βρισκόμαστε στην 312 και συνεχίζουμε ακάθεκτοι!

Σημείωση: για να μπει κάποιος που έχει πάρει αναβολή σε μία ΕΣΣΟ, πρέπει να έχει λήξει η αναβολή του ή να τη διακόψει ο ίδιος ένα τρίμηνο πριν (π.χ. στην περίπτωση των αναβολών από ΑΕΙ που λήγουν 31 Δεκεμβρίου, παρουσιάζεσαι τον Μάη, αφού δεν προλαβαίνεις την ΕΣΣΟ του Φεβρουαρίου. Αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής απορία

1. Παράδειγμα χρήση όρου ΕΣΣΟ στο Πυροβολικό
– Στρατιώτη, αναφέρσου!
– Στρατιώτης Πυροβολικού Παπαδόπουλος Ιωάννης, 2009 Β’ ΕΣΣΟ, δεύτερη μοίρα, δεύτερη πυροβολαρχία!

Άρα συνοπτικά μπορούμε να πούμε οτι οι Εκπαιδευτικές Σειρές Στρατευσίμων Οπλιτών προσδιορίζονται χρονικά με μόνη μεταβλητή το έτος και το μήνα (π. Χ 2009 Α’ ΕΣΣΟ είναι η ΕΣΣΟ που καλείται το Φεβ το έτος 2009). Οι ΕΣΣΟ αριθμούνται σε 4 στο έτος και η κλήση τους υλοποιείται τους μήνες Φεβ η Α’, Μαϊ η Β’ Αυγ η Γ’ Νοε η Δ’. Οποιαδήποτε άλλη αρίθμηση των ΕΣΣΟ δεν είναι επίσημη.»

ΠΗΓΗ: Slang.gr

Κάντε ένα σχόλιο