Για πρώτη φορά σήμερα η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων ξεπέρασε αυτή της ιστοσελίδας του ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με τον διεθνή φορέα αξιολόγησης ALEXA.COM. Ειδικότερα παραθέτουμε συγκριτικό πίνακα καθώς και σχετικές εικόνες. Αν και το προβάδισμα της «Αθηνάς» είναι οριακό και υπάρχουν πάντα σφάλματα σε κάθε στατιστική μέτρηση εντούτοις όλα δείχνουν ότι πλέον το Κέντρο Ελέγχου Όπλων έχει επισκεψιμότητα συγκρίσιμη με αυτή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με σταθερή ανοδική πορεία που φτάνει στους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες το μήνα. Σε παγκόσμιο επίπεδο η επισκεψιμότητα του ΥΠΕΘΑ παραμένει υψηλότερη διότι διαθέτει και Αγγλική έκδοση ενώ η αντίστοιχη έκδοση της «Αθηνάς» είναι ακόμη υπό κατασκευή. Η ενημέρωση πλέον των Ελλήνων σε θέματα Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατιωτικής Επιστήμης και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων το οποίο ήδη ετοιμάζει συνεργασίες με άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης!

Για να γίνει αντιληπτή η πρόοδος της ιστοσελίδας μας δείτε για παράδειγμα εδώ τις σχετικές στατιστικές πριν από ένα μήνα. Ακολουθεί πίνακας συγκριτικών στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας όπου φυσικά η Εφημερίδα τα ΝΕΑ βρίσκεται στην κορυφαία θέση 32:

ΝΕΑ«Αθηνά»ΥΠΕΘΑΣΣΕΣΜΥΣΝΔΕΛΙΑΜΕΠΙΑΑ
22-09-201032719733127313100541963023588>50000
22-10-201036240424137261104021964112608>50000

Δείτε για παράδειγμα τις 100 καλύτερες ιστοσελίδες όλης της Ελλάδας εδώ (με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες την ημέρα!)


Κάντε ένα σχόλιο