Ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Φραγκούλης Φράγκος, επισκέφθηκε την 25 Οκτωβρίου 2010, την έδρα του Β’ ΣΣ, στη Βέροια και τη Β’ Μοίρα Καταδρομών στην Νάουσα. Ο κ. Αρχηγός, κατά την διάρκεια της επισκέψεώς του, ενημερώθηκε για επιχειρησιακά θέματα και έδωσε κατευθύνσεις και οδηγίες στους Διοικητές και στο προσωπικό.

Κάντε ένα σχόλιο