Πώς έκλεισαν οι παλιές συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων που αφορούν τα υποβρύχια, σε ποιο ποσοστό και σε ποια αξία; Σε ποια συγκεκριμένα έργα, υποδομές κλπ μεταφράζονται τα υλοποιηθέντα αντισταθμιστικά ωφελήματα; Ποια εξ αυτών είναι οργανικά συνδεδεμένα με τις υποδομές και τον εξοπλισμό των ΕΝΑΕ και ποια όχι; ρωτάει ο κ. Ιωάννης Κοραντής το ΥΠΕΘΑ στη Βουλή για να πάρει την εξής απάντηση:

Όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά στη Βουλή κατά την ψήφιση τόσο του ν. 3885/2010 που κύρωσε τις συμβάσεις για τα ΕΝΑΕ και τα υποβρύχια του Π.Ν. όσο και του ν. 3883/2010 στον οποίο περιλήφθηκε μεταβατική διάταξη για τις συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων, παρά την εντύπωση που δημιουργούν επί σειρά ετών οι λεγόμενες «πιστωτικές» αξίες των συμβάσεων ΑΩ, σε περίπτωση μη εκτέλεσης τους οι ποινικές ρήτρες που μπορεί να εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο είναι ελάχιστες.

Για το λόγο αυτό στο συνολικό διακανονισμό που επετεύχθηκε για τα υποβρύχια και το μέλλον των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά περιλήφθηκαν και οι παλιές συμβάσεις ΑΩ. Για τα δύο νέα υποβρύχια τύπου 214 προβλέφθηκε σταθερή τιμή χωρίς προσαυξήσεις και χωρίς ΑΩ ακριβώς γιατί τελικώς τα ΑΩ επιβαρύνουν την τελική τιμή και άρα το Ελληνικό Δημόσιο.

Εφόσον όμως υπάρχουν ποινικού χαρακτήρα εκκρεμότητες συνδεόμενες άμεσα ή έμμεσα με αυτές τις παλιές συμβάσεις ΑΩ, τα σχετικά ζητήματα διερευνώνται και το ΥΠΕΘΑ εφοδιάζει τα αρμόδια κοινοβουλευτικά και δικαστικά όργανα με όλα τα υπάρχοντα στοιχεία.

Ερώτηση 4513/5-10-10 της Βουλής των Ελλήνων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κεφ. Α («οριστικός και συνολικός συμβιβασμός») της εκτελεστικής συμφωνίας των συμβάσεων που αφορούν το μέλλον των ΕΝΑΕ και τα προγράμματα των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, που κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων, «η Ελληνική Δημοκρατία, η ΕΝΑΕ και η HDM, παραιτούνται, απεκδύονται και αποξενώνονται, με ισχύ από την ημερομηνία ενεργοποίησης της συμφωνίας, όλων των αξιώσεων,

δικαιωμάτων, διεκδικήσεων, εξόδων, δαπανών της Σύμβασης

Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Υ/Β 214 και της Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Υ/Β 209».

Με το άρθρο 6 του ιδίου κεφαλαίου, οι ως άνω τρεις πλευρές δηλώνουν, ότι δεν έχουν υποβάλει οιαδήποτε αξίωση εναντίον οποιουδήποτε εκ των άλλων, σε σχέση με τις ανωτέρω συμβάσεις. Είναι συνεπώς σαφές, ότι με την ανωτέρω ρύθμιση κλείνει εντελώς ο μηχανισμός των εν προκειμένω αντισταθμιστικών ωφελημάτων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Πώς έκλεισαν οι παλιές συμβάσεις ΑΩ, σε ποιο ποσοστό και σε ποια αξία;

2. Σε ποια συγκεκριμένα έργα, υποδομές κλπ μεταφράζονται τα υλοποιηθέντα ΑΩ; Ποια εξ αυτών είναι οργανικά συνδεδεμένα με τις υποδομές και τον εξοπλισμό των ΕΝΑΕ και ποια όχι;

3. Το ως άνω προϊόν των ΑΩ περιέρχεται κατά κυριότητα στο Πολεμικό Ναυτικό; Σε καταφατική περίπτωση, έχει συμφωνήσει το ΥΕΘΑ με την ADM, το ύφος του ενοικίου για την χρήση των εν λόγω έργων , υποδομών, εξοπλισμών κλπ από τον νέο ιδιοκτήτη των ΕΝΑΕ;

4. Ποιο είναι το ποσοστό και το ύφος των μη εκτελεσθέντων ΑΩ; Τι έλαβε ή δικαιούται να λάβει η Πολιτεία έναντι αυτών;

O Βουλευτής

Ιωάννης Κοραντής

Κάντε ένα σχόλιο