Το ΚΕΥΓ αποτελεί το μοναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης του Υγειονομικού Σώματος στο Στρατό Ξηράς. Εκπαιδεύει του νεοσύλλεκτους Οπλίτες Υγειονομικού με ειδικότητα Οπλίτης Ιατρός, και Οπλίτης Νοσοκόμος Τραυματιοφορέας σε θέματα βασικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα εκπαιδεύει τους Ανθυπολοχαγούς (ΥΙ) , Μονίμους Υπαξιωματικούς (ΔΥ) και ΕΠΟΠ σε θέματα των ειδικοτήτων τους. Αποστολή και ρόλος του Υγειονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς είναι η εξασφάλιση της επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού του Στρατού μας στην ειρήνη και στον πόλεμο. Διαβάστε τα πάντα για το ΚΕΥΓ εδώ.

Κάντε ένα σχόλιο