Από 19 έως 22 Οκτωβρίου 2010, πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο της Αθήνας το συνέδριο της ολομέλειας της συμβουλευτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, για θέματα πληροφοριών από επικοινωνίες και ακτινοβολίες (NATO Advisory Committee for Signal Intelligence).

Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκαν 54 εκπρόσωποι από τα 26 Κράτη Μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και Εκπρόσωποι από το NATO/ACO (SHAPE), NATO ACT, NATO/IMS, NATO/EWAC και προσωπικό του NACSI.

Κάντε ένα σχόλιο