Η ανάρτηση αυτή ανανεώνεται αυτόματα καθημερινά και παραμένει πάντα επίκαιρη! Εδώ θα βρείτε τους τίτλους των πρόσφατων προσλήψεων και διορισμών του Υπουργείου Παιδείας με τους κατάλληλους δεσμούς προκειμένου να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες αν το επιθυμείτε.
[hungryfeed url=”http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=5&format=raw”]

Κάντε ένα σχόλιο