Στο Αφγανιστάν υπάρχουν παγιδευμένα με εκρηκτικά κτίρια και εγκαταστάσεις που καθιστούν αδιάβατες πολλές περιοχές. Οι Αμερικάνοι έχουν εκπαιδεύσει ομάδες εξουδετέρωσης του Εθνικού Αφγανικού Στρατού και στη συνέχεια τους στέλνουν να «καθαρίσουν» τις διάφορες περιοχές. Παρατηρήστε μια διαδικασία εκπαίδευσής τους.
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο