Βόμβες ΔιασποράςΑπολύτως δικαιολογημένη θεωρεί το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων την επιφύλαξη της Ελλάδας όσον αφορά την κατάργηση των όπλων διασποράς αφού αυτή δεν μπορεί να είναι μονομερής και πρέπει να αφορά και την Τουρκία.
Από την πλευρά του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει ότι: Παρακολουθούμε στενά το πλαίσιο εφαρμογής της εν λόγω συνθήκης και συμμεριζόμασθε πλήρως την ανάγκη προστασίας των πολιτών και του άμαχου πληθυσμού από την χρήση των όπλων αυτών. Ωστόσο, δεν είμαστε σε ακόμη θέση να προσχωρήσουμε στην εν λόγω Σύμβαση, για πολύ σοβαρούς λόγους που αφορούν αποκλειστικά στην εθνική άμυνα της χώρας και στην περιφερειακή ισορροπία. Όπως κατ΄ επανάληψη έχει δηλωθεί, η χώρα μας δεν πρόκειται να καταφύγει στη χρήση υποπυρομαχικών παρά μόνο για αμυντικούς σκοπούς και υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους αυτοσυγκράτησης, με πλήρη προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ενεργός συμμετοχή μας στις διαδικασίες του ΟΗΕ για τους αφοπλισμούς. Αναφέρουμε ενδεικτικά την προσπάθειά μας εντός της Ομάδας Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων της Σύμβασης για Ορισμένα Συμβατικά Όπλα (CCW), που αποτελεί το κατεξοχήν θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για ζητήματα αφοπλισμού. Θεωρούμε ότι οι συζητήσεις στο πλαίσιο αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας, διότι ναι μεν η Σύμβαση του Όσλο έχει υπογραφεί απ’ ένα υψηλό αριθμό χωρών, καλύπτει όμως μόνον ένα μικρό ποσοστό (περίπου 10 – 15%) της παγκόσμιας παραγωγής, κατοχής και διακίνησης όπλων διασποράς.

Η χώρα μας δεν εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Λάος (9-12 Νοε 2010), καθώς πρόκειται για συνάντηση των συμβαλλόμενων και μόνο χωρών. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η ΕΕ εκπροσωπήθηκε ως ξεχωριστή οντότητα σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και η χώρα μας, μολονότι μη συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Όσλο, συναινεί στις πρωτοβουλίες που η ΕΕ αναλαμβάνει υπέρ της υποστήριξης της Σύμβασης του Όσλο.

Τέλος, η ημερομηνία λήξης του ορίου ζωής των πυρομαχικών καθορίζεται αφού προηγηθεί επιθεώρηση και ανάλογα δίδεται παράταση ή αντικαθίστανται υποσυγκροτήματα. Το κόστος καταστροφής εκτιμάται από την κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ δεν υφίσταται παραγγελία προμήθειας πυρομαχικών SMArt 155. χιλ.

Την απάντηση αυτή πήρε η Ερώτηση 5903/04-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Φώτης Κουβέλης:

Η Σύμβαση για τα Όπλα Διασποράς έχει χαρακτηρισθεί ως η πλέον σημαντική ανθρωπιστική συνθήκη της τελευταίας δεκαετίας, όσον αφορά τον αφοπλισμό, και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2010 και πλέον αποτελεί δεσμευτικό διεθνές κείμενο. Μέχρι σήμερα, έχει υπογραφεί από 108 κράτη, μεταξύ των οποίων 19 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει επικυρωθεί από 43 κράτη, εκ των οποίων 11 είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 8 Ιουλίου εγκρίθηκε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο “καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες να υπογράψουν και να επικυρώσουν επειγόντως τη ΣΠΔ ¨και¨ παροτρύνει όλα τα κράτη να συμμετάσχουν στην επικείμενη πρώτη συνάντηση των συμβαλλομένων κρατών που θα διεξαχθεί από 8 έως12 Νοεμβρίου 2010 στη Βιεντιάν του Λάος, στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα περισσότερα πυρομαχικά διασποράς στην υφήλιο”. .Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα υπογράψει τη Σύμβαση για τα όπλα διασποράς και δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση της πολιτικής της για. τα όπλα διασποράς. Παρευρέθηκε στις διεθνείς συναντήσεις της διαδικασίας του Όσλο μόνο με καθεστώς παρατηρητή. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συμμετοχή της στη Σύμβαση συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια, επειδή οι γειτονικές χώρες δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη, κάτι που αντικρούεται από το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Επιπροσθέτως αρκετά όπλα διασποράς φτάνουν ήδη στο τέλος της διάρκειας ζωής τους και σύντομα δε θα είναι ασφαλή για χρήση. Εναλλακτικές λύσεις για αμυντικά όπλα υπάρχουν, ενώ τα όπλα διασποράς είναι ανεπαρκή αμυντικά όπλα, μιας και αφήνουν πίσω τους μεγάλο αριθμό κατάλοιπων που θέτουν σε κίνδυνο αμάχους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

* Σκοπεύει η Ελλάδα σκοπεύει να υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση ;
* Πώς συμβαδίζει το πλαίσιο και τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπερασπίζεται η Ελλάδα, με τα αποτελέσματα χρήσης των συγκεκριμένων όπλων;
* Ποια είναι η ημερομηνία λήξης των όπλων διασποράς που κατέχει; η Ελλάδα,
ποιο είναι το κόστος ενδεχόμενης καταστροφής τους και ποιο είναι το κόστος
της νέας παραγγελίας των Smart 155 από την Γερμανία;
* Σκοπεύει να συμμετέχει η ελληνική κυβέρνηση ενεργά ή έστω με καθεστώς
παρατηρητή στην πρώτη συνάντηση Συμβαλλόμενων χωρών της Συνθήκης
που θα πραγματοποιηθεί στις 8-12 Νοεμβρίου 2010 στο Λάος;

Κάντε ένα σχόλιο