Κατηγορηματικά διαψεύδει το ΥΠΕΘΑ τα δημοσιεύματα περί «εφόδου» στο 251 Γ.Ν.Α. από κλιμάκιο του Δ.Ν.Τ και τη λήψη προσωπικών δεδομένων των ασθενών που αναφέρει σε ερώτηση του στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το ΥΠΕΘΑ δήλωσε ότι στα πλαίσια συναντήσεων-συνεργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με την EUROSTAT και το ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ), η ΓΔΟΣΥ ζήτησε από τους αρμόδιους οικονομικούς φορείς των Γενικών Επιτελείων την παροχή στοιχείων, σύμφωνα με συγκεκριμένο αίτημα της ΕΛ.ΣΤΑΤ, που αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο στις ανεξόφλητες υποχρεώσεις των Στρατιωτικών Νοσοκομείων προς τις Προμηθεύτριες εταιρείες για τα έτη 2005 έως και 2009. Με αίτημα λοιπόν της ΕΛ.ΣΤΑΤ ζητήθηκε από την ΓΔΟΣΥ η οργάνωση επίσκεψης στο 251 ΓΝΑ από εκπροσώπους της ιδίας και κλιμακίου της EUROSTAT. Στη συνέχεια η ΓΔΟΣΥ γνωστοποίησε στο 251 Γ.Ν.Α. την επικείμενη επίσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΕΛ.ΣΤΑΤ, κλιμάκιο της EUROSTAT, επιτελείς της ΓΔΟΣΥ και του ΓΕΑ, η Διοίκηση και ο Οικονομικός Διευθυντής του 251 Γ.Ν.Α..

Επομένως, η επίσκεψη του EUROSTAT δεν έγινε υπό το πνεύμα του αιφνιδιασμού («έφοδος»), αλλά στα πλαίσια συνεργασίας και ενημέρωσης τόσο του ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ) όσο και του ΓΕΑ. Τα στοιχεία αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο οικονομικά δεδομένα (ανεξόφλητες υποχρεώσεις του 251 Γ.Ν.Α. προς τις Προμηθεύτριες εταιρείες για τα έτη 2005 έως 2009) και σε καμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα ασθενών-υπηρετούντος προσωπικού, αποθέματα φαρμάκων, κτλ.

Την ερώτηση στη Βουλή έκανε ο Βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος

Ερώτηση 5891/03-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων

Συμφώνως με δημοσιεύματα του τύπου, αναφέρεται ότι, κλιμάκιο των ευρισκομένων στην Αθήνα υπαλλήλων του Δ.Ν,Τ., πραγματοποίησαν «έφοδο» σε μία στρατιωτική μονάδα, όπως είναι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, απαιτώντας(!)να ελέγξουν και να πάρουν, προσωπικά δεδομένα ασθενών, λογιστικά στοιχεία και βιβλία, αποθέματα αποθήκης φαρμά­κων, ταμεία, δαπάνες αλλά και στοιχεία του προσωπικού που υπηρετεί!

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

1. Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δημοσιευόμενα στοιχεία και οι πληροφορίες, για την πρωτοφανή «έφοδο» υπαλλήλων του Δ.Ν.Τ., στην στρατιωτική μονάδα του 251 Γ.Ν.Α., με απαίτηση την παράδοση όλων των ανωτέρω περιγραφομένων στοιχείων;

2. Είχε ζητηθεί η άδεια και είχε την σύμφωνη γνώμη του υπουργείου, για αυτές τις ενέργειες, το κλιμάκιο του Δ.Ν. Τ.; Ποια είναι η τοποθέτηση του υπουργείου, στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα και άν η όλη κίνηση τους, ήταν νόμιμη(για τα προσωπικά δεδομένα ασθενών, τα στοιχεία του υπηρετούντος προσωπικού, για παράδειγμα) ή όχι;

Κάντε ένα σχόλιο