Αδιάκοπη στρατιωτική διπλωματία δείχνει να αναπτύσσει ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Φραγκούλης Φράγκος, ο οποίος πραγματοποιεί από 01 έως 04 Νοεμβρίου 2010, επίσημη επίσκεψη στην Ιορδανία κατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων Ιορδανίας Αντιστράτηγου κ. MASHAL M AL – ZABEN. Οι συνεχείς επαφές του Αρχηγού ΓΕΣ προάγουν την εικόνα του Ελληνικού Στρατού και δημιουργούν προοπτικές στρατιωτικών συνεργασιών στο μέλλον. Η Ιορδανία είναι ιδιαίτερα σημαντική στον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής και οι σχετικές επαφές έχουν προφανή οφέλη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα the Jordan Times, που θεώρησε το γεγονός πολύ σημαντικό, συζητήθηκαν μέθοδοι στρατιωτικής συνεργασίας καθώς και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Κάντε ένα σχόλιο