Το μισθολόγιο του Στρατιωτικού Προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 (άρθρα 50 και 51), οι οποίες δεν προβλέπουν την καταβολή του ειδικού επιδόματος των 176,00 €. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται στο Πολιτικό Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ υπό στοιχεία 2/41890/0022/30-7-2002, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του Ν. 3205/2003, που διατήρησε το επίδομα αυτό ως προσωπική διαφορά.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Κωστής Αϊβαλιώτης:
Ερώτηση 5769/2-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων

Οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν το επίδομα των 176 ευρώ.

Κατόπιν τούτου Ερωτάσθε

1. Δικαιούνται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων το παραπάνω επίδομα των 176 ευρώ ; Εάν ναι, γιατί δεν το λαμβάνουν και πότε θα αρχίσει να τους καταβάλλεται;

2. Χορηγείται και αν ναι, σε ποιους υπαλλήλους (στρατιωτικούς ή πολιτικούς) του ΥΕΘΑ, το συγκεκριμένο επίδομα των 176 ευρώ ;

Κάντε ένα σχόλιο