Η επιλογή των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές, όπως άλλωστε και για τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής στο μηχανογραφικό τους δελτίο, και κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση. Στην περίπτωση των Στρατιωτικών Σχολών, υπάρχει η προϋπόθεση να έχουν κριθεί ικανοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις αντίστοιχες Σχολές.

Εάν υπάρξει ισοβαθμία δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων – και μόνο σε σχέση με την τελευταία διαθέσιμη θέση στην εκάστοτε Στρατιωτική Σχολή – προβλέπεται ότι λαμβάνεται υπ’ όψη ως κριτήριο εισαγωγής κατά σειρά προτεραιότητας α) το σύνολο των μορίων, β) ο γενικός βαθμός πρόσβασης, γ) το άθροισμα των βαθμών των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και τέλος δ) η σειρά προτίμησης. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, δεν προκύπτει να έχει υπάρξει τέτοια περίπτωση στο παρελθόν.

Τα σχετικά στοιχεία (ικανότητα, σύνολο μορίων, σειρά προτίμησης) που καθορίζουν την εισαγωγή των υποψηφίων στις αντίστοιχες Σχολές ουδείς εκ των συνυποψηφίων δύναται να γνωρίζει εκ των προτέρων, εφ’ όσον από καμμία αρμόδια υπηρεσία (Υπουργείο Παιδείας ή Εθνικής Άμυνας) γνωστοποιούνται στοιχεία πριν από την διαδικασία επιλογής, τόσο για τις πολιτικές όσο και για τις στρατιωτικές σχολές. Η τελική σειρά κατάταξης κάθε υποψηφίου διαμορφώνεται μόνο κατά την τελική αξιολογική επιλογή, δηλαδή την στιγμή της έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Είναι επομένως προφανές ότι και σε αυτή την περίπτωση η γνώση των βαθμολογιών των Πανελληνίων εξετάσεων δεν προσθέτει καμία ουσιαστική πληροφορία στον υποψήφιο.

Αυτά απάντησε ο κ. Ιωάννης Πανάρετος σε σχετική ερώτηση της Βουλευτού κ. Ε.Βόζεμπεργκ

Κάντε ένα σχόλιο