Από πλευράς ΥΠΕΘΑ, για το έτος 2008 οι αναλώσεις του ΚΑΕ 0845 που περιλαμβάνει κάθε είδους δαπανών δημοσίων σχέσεων ανήλθαν σε 349.800,28€. Για το έτος 2009 οι αναλώσεις του υπόψη ΚΑΕ ανήλθαν σε 296.214,47€, ενώ για το τρέχον έτος και μέχρι σήμερα οι πιστώσεις που έχουν διατεθεί είναι 68.204,00€.

Όσον αφορά τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, τα εν λόγω έξοδα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οι πιστώσεις που διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΘΑ για τα έξοδα δεξιώσεων έτους 2008 ανήλθαν στα 350.000€ περίπου και του έτους 2009 στα 230.000€. Το 2010 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 170.000€ περίπου. Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες πιστώσεις αφορούν κυρίως σε δεξιώσεις-γεύματα-δείπνα που παρατίθενται στα πλαίσια επισκέψεων ξένων αντιπροσωπειών στη χώρα μας, στα πλαίσια Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης καθώς και σε ανάλογες δραστηριότητες των ελληνικών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό (ΑΚΑΜ-ΑΕΑ).

Το ΓΕΣ στο πλαίσιο εορτών-τελετών και συσκέψεων διέθεσε συνολικά κατά τα έτη 2008-2009 τις ακόλουθες πιστώσεις για δεξιώσεις: 166.130€ στο έτος 2008 και 158.333€ στο έτος 2009. Για το α΄ εξάμηνο του 2010 διατέθηκε ποσό ύψους 55.600€. Οι υπόλοιπες διαθέσεις πιστώσεων μέχρι το τέλος του 2010 εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν τις 17.000€ συνολικά.

Από πλευράς ΓΕΝ, κατά τo έτος 2008 πραγματοποιήθηκε Ναυτική Εβδομάδα και αναλώθηκε συνολικά το ποσόν των 81.535,89€, ενώ το έτος 2009 οι αναλωθείσες σχετικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 59.975,66€. Για το 2010 έχουν ήδη δαπανηθεί 15.008,97€ και η πρόβλεψη αναλώσεων μέχρι το τέλος του 2010 δεν θα υπερβεί τα 25.000€.

Τέλος, για την κάλυψη των εκδηλώσεων του ΓΕΑ που αφορούν δεξιώσεις-εορτές-τελετές, επισκέψεις ξένων-Νατοϊκών Αποστολών-Παραγωγικών-Διακλαδικών Σχολών κτλ, δαπανήθηκαν κατά τα έτη 2008 και 2009 ποσά 194.895,64€ και 218.089,66€ αντίστοιχα. Το κόστος των εν λόγω δαπανών για το α’ εξάμηνο του 2010 ανήλθε στο ποσό 50.764,47€ και εκτιμάται ότι ανάλογη πίστωση θα απαιτηθεί και για το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 4856/12-10-10 της Βουλής των Ελλήνων του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου που έχει ως εξής:

Η Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τα μέτρα που επεβλήθησαν από το Μνημόνιο οφείλει να παύσει τις σπατάλες των Υπουργείων, όπως π.χ, τις δαπάνες για δεξιώσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια ήταν τα έξοδα δεξιώσεων, γευμάτων και κοκτέιλ που πληρώθηκαν από το Υπουργείο σας τα έτη 2008 και 2009;

2. Ποια προβλέπεται να είναι το έτος 2010;

Κάντε ένα σχόλιο