Μελέτη του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κατάργηση της πολιτικής που απαγόρευε σε ομοφυλόφιλους να υπηρετούν ελεύθερα στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, θα επηρεάσει ελάχιστα το στράτευμα.

Η σχετική έκθεση που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα αναφέρει ότι το 70% των δεκάδων χιλιάδων μελών των ενόπλων δυνάμεων και των συζύγων τους, που συμμετείχαν σε σχετική σφυγμομέτρηση δήλωσαν ότι η άρση της ισχύουσας πολιτικής θα έχει θετικές, ανάμεικτες ή και καθόλου επιπτώσεις.

Ο Πρόεδρος Ομπάμα δήλωσε ότι η έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να δώσουν τέλος στην λεγόμενη πολιτική “don’t ask don’t tell” και να υιοθετήσουν μια νέα πολιτική με τρόπο υπεύθυνο που θα διασφαλίζει την δύναμη των ενόπλων δυνάμεων και την εθνική ασφάλεια. Επίσης ο κ. Ομπάμα ζήτησε απ’ τη Γερουσία να αντιστρέψει τον ισχύοντα νόμο το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, τόσο ο Υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Γκέιτς, όσο και ο αρχηγός του μεικτού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχος Μάικ Μάλλεν, καταφέρθηκαν δημόσια πλέον υπέρ της αλλαγής του νόμου. Σε δηλώσεις τους προς δημοσιογράφους επεσήμαναν ότι κλειδί στην επιτυχή διαδικασία κατάργησης του ισχύοντος νόμου, είναι να δοθεί στο στράτευμα περιθώριο χρόνου.

Επίσης ο κ. Γκέιτς ζήτησε απ’ τη Γερουσία να εγκρίνει την κατάργηση του νόμου πριν το τέλος του χρόνου και εξέφρασε ανησυχία ότι χωρίς απόφαση της νομοθετικής εξουσίας, τα δικαστήρια θα αναγκάσουν την εφαρμογή της αντιστροφής του νόμου άμεσα.

Επισημαίνουμε ότι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΠΔ 133/2002 βαριές ψυχοσεξουαλικές διαταραχές όπως παραφιλίες και διαταραχές ταυτότητας φύλου (παρενδυσία, τρανσεξουαλισμός) σε βγάζουν αυτόματα Ι5 και δεν στρατεύεσαι.

VOA

ÂáñéÝò øõ÷ïóåîïõáëéêÝò äéáôáñá÷Ýò (ðáñáöéëßåò) êáé äéá-
ôáñá÷Ýò ôáõôüôçôáò öýëïõ (ðáñåíäõóßá, ôñáíóåîïõáëé-
óìüò).
Κάντε ένα σχόλιο