Η συγχώνευση των εταιρειών ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ, δια της δημιουργίας της νέας εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, το 2004, στόχευε στην εξυγίανση και μείωση του λειτουργικού κόστους. Όλα αυτά τα χρόνια, γιγαντώθηκε το οργανόγραμμα της εταιρείας, αν και δεν δόθηκαν σημαντικές παραγγελίες την παρελθούσα πενταετία από το ΥΠΕΘΑ, ενώ μετά παρέλευση 6 ετών, η ουσιαστική ενοποίηση των εταιρειών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος λειτουργίας της εταιρείας να έχει αυξηθεί.

Η ενίσχυση της δημόσιας αμυντικής βιομηχανίας, προς όφελος της ανάπτυξης και της εθνικής άμυνας, και η υπεράσπιση και αξιοποίηση όλων των εργαζομένων, με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Άμεση επιδίωξή μας είναι να εξασφαλιστεί η βιώσιμη μελλοντική πορεία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων και να αναστραφεί η πορεία συνεχούς συσσώρευσης χρεών, με την αύξηση της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την άσκηση συστηματικής πολιτικής περιστολής των δαπανών και μείωσης του λειτουργικού κόστους, προκειμένου η εταιρεία να διεκδικήσει με βιώσιμο τρόπο το ρόλο που της αναλογεί στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.

Την επόμενη περίοδο ολοκληρώνουμε το σχεδιασμό για την ανάθεση αμυντικών προγραμμάτων σε όλες τις αμυντικές βιομηχανίες, έτσι ώστε να δώσουμε πνοή ζωής. Επιτακτική όμως παραμένει η ανάγκη, όπως οι αμυντικές βιομηχανίες αναζητήσουν ισχυρές στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, έτσι ώστε να διευρύνουν τις δυνατότητες παραγωγής, αλλά και πώλησης αμυντικών προϊόντων και προϊόντων για πολιτική χρήση.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η νέα διοίκηση της εταιρείας χάραξε ένα πλαίσιο βασικών κατευθύνσεων για την πορεία και τις αλλαγές που θεωρεί αναγκαίες για το μέλλον, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση και να συγκεκριμενοποιηθούν οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας, οι οποίοι ενδεικτικά προσδιορίστηκαν ως κάτωθι:

* Παραγωγική και λειτουργική αναδιάρθρωση, για τη σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.
* Δραστήρια επιδίωξη αύξησης των εσόδων.
* Είσοδος σε νέες τεχνολογίες, μέσω της σύναψης στρατηγικών συνεργασιών.
* Εξασφάλιση ίδιων πηγών χρηματοδότησης, όπως της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.
* Ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στο χώρο της αγοράς μη αμυντικού υλικού και πολιτικές για τις θυγατρικές εταιρείες.

Ήδη η εταιρεία, με βάση τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους, συνέταξε το Στρατηγικό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ, που έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, για τελική έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε το οργανόγραμμα για το πρώτο επίπεδο διοίκησης, καταργώντας και μειώνοντας δραστικά τις διευθυντικές θέσεις.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών ορίσαμε Σύμβουλο, ο οποίος αφού εξετάσει την αναπτυξιακή και παραγωγική προοπτική και τις δυνατές μορφές συνεργασίας των ΕΑΣ, θα υποβάλλει σχετική μελέτη, στη βάση της οποίας θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής για τις ΔΕΚΟ.

Σχετικά με τα πυρομαχικά των αρμάτων μάχης, σας γνωρίζω ότι στις 13 Οκτ 2010, εκδόθηκε από το ΓΕΣ η αρχική έγκριση προμήθειας 42.360 πυρομαχικών αρμάτων 120mm για την πρώτη 10ετία, εκ των οποίων 30.360 με διεθνή διαγωνισμό και 12.000 με διακρατική συμφωνία με τη Γερμανία για την κάλυψη της άμεσης επιχειρησιακής ανάγκης του ΓΕΣ. Στους όρους της προμήθειας των πυρομαχικών πάντοτε λαμβάνεται υπόψη και η απαίτηση συμμετοχής της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας. Έτσι τα ΕΑΣ συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως κύριος υποκατασκευαστής των πυρομαχικών αρμάτων μάχης, ενώ έχει αποφασισθεί από την ΓΔΑΕΕ η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού και αναμένεται η έκδοση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

Τέλος, σας γνωρίζω ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, για να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των αμυντικών βιομηχανιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπό τις αυστηρές όμως προϋποθέσεις, της ανασυγκρότησης και του παραγωγικού εκσυγχρονισμού τους.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 7046/1-12-2010 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί

Ένα χρόνο χρειάστηκε η Κυβέρνηση για να καταλάβει πως οι αμυντικές βιομηχανίες βουλιάζουν στα οικονομικά τους προβλήματα. Στο διάστημα της πλήρους αυτής απραξίας της, το μόνο που έκανε ήταν να τις σπρώξει σε περαιτέρω απαξίωση. Το ίδιο πράττει και το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύοντας μισθούς οι οποίοι σύμφωνα με τους εργαζόμενους, σέ καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και απέχουν παρασάγγας από τις καθαρές αποδοχές τους.

Η τακτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε έναν «πόλεμο χαρακωμάτων» με τους υπαλλήλους των τριών αμυντικών βιομηχανιών. Δεν είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που ευθύνονται για τη δεινή οικονομική κατάσταση των εταιρειών, αλλά οι Κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων με τις αποφάσεις τους. Οι επιλογές τους σε πρόσωπα(έκαναν προσλήψεις και φόρτωσαν τις επιχειρήσεις με διοικητικό προσωπικό για εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων αντί να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό), επιχειρηματικά σχέδια και γενικότερα σε θέματα διαχείρισης, οδήγησαν κυρίως τα ΕΑΣ αλλά και την ΕΛΒΟ, εκτός διεθνούς ανταγωνισμού και τις εγκλώβισαν στη λογική της επιβίωσής τους μέσω των προμηθειών του Δημοσίου.

Απέφυγαν οι Κυβερνήσεις, ιδίως του ΠΑΣΟΚ την οκταετία 1996-2004 κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκαν συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για όπλα, να δημιουργήσουν θεσμικό πλαίσιο για την παραγωγή και εξαγωγή οπλικών συστημάτων και δεν παρείχαν τη στήριξη που έπρεπε για να επιτευχθούν μεγάλες και μακροχρόνιες συνεργασίες με κολοσσούς της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας. Ίσως ο ρόλος του υπερκατασκευαστή, οι συνεργασίες και τα περίφημα αντισταθμιστικά οφέλη να βόλευαν τους πολιτικούς και να εξυπηρετούσαν τις ιδιωτικές εταιρείες που αντιπροσώπευαν στην Ελλάδα, αντίστοιχες μεγάλες ξένες. Τα εγκληματικά αυτά πολιτικά λάθη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, επιχειρεί η σημερινή Κυβέρνηση να τα μεταβιβάσει στους εργαζόμενους. Υπό την αξίωση της τρόϊκας να «κλείσει» Δημόσιους Οργανισμούς και ΔΕΚΟ, οι οποίοι καταγράφουν ζημιές, η Κυβέρνηση δημοσίευσε μέσους όρους μισθοδοσίας εργαζομένων στις αμυντικές βιομηχανίες, οι οποίοι όμως όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, είναι παντελώς ανακριβείς πέρα άπό κάθε πραγματικότητα και έχουν στόχο την απαξίωση και τη διευκόλυνση υλοποίησης του σχεδίου που προβλέπει απολύσεις και «ξεπούλημα» της δημόσιας περιουσίας.

Προκαλεί δε ερωτήματα το γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει όλους τους εργαζόμενους των αμυντικών βιομηχανιών στο ίδιο «τσουβάλι» και να τους παρουσιάσει ως «προνομιούχους», ενώ έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο ιδιωτικοποίησης των Ε ΑΣ. ΕΛΒΟ και ΕΑΒ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Η ενοποίηση της ΕΒΟ με την ΠΥΡΚΑΛ τελικώς επετεύχθη επί της ουσίας σε λειτουργικό και παραγωγικό επίπεδο;

2. Τα τεράστια χρέη πού έχουν φθάσει για να «πνίγουν» σήμερα την εταιρεία ΕΑΣ;

3. Γιατί η ΕΑΣ εξαιρέθηκε από τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων και υπολειτουργούσε;

4. Τι συνέβη με τα πυρομαχικά των αρμάτων μάχης;

5. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει χρυσοπληρώσει στους Γερμανούς τα «Λέοπαρντ» αλλά και γιατί η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης δεν φρόνησε να εξασφαλίσει και να αναθέσει στα ΕΑΣ την κατασκευή των βλημάτων που θα τους έδιναν ζωή;

6. Γιατί το νέο τυφέκιο μετατράπηκε σε πρόγραμμα «φάντασμα» για τις ένοπλες δυνάμεις;

7. Γιατί τα παραγωγικά τμήματα της εταιρείας απαξιώθηκαν ενώ η επιχείρηση βρέθηκε να έχει περισσότερους διοικητικούς υπαλλήλους παρά εξειδικευμένο προσωπικό;

8. Είναι αλήθεια ότι η γερμανική εταιρεία Rheinmetall και η αμερικανική ΑΤΚ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τα ΕΑΣ σε επίπεδο συνεργασίας για την κατασκευή των πυρομαχικών των «Λέοπαρντ»;

9. Είναι αλήθεια ότι η Κυβέρνηση προσλαμβάνει συμβούλους προκειμένου να αναζητήσει ιδιώτες επενδυτές, να συνάψει συνεργασίες και να προωθήσει πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων;

10 Οι συζητήσεις θα γίνουν στη βάση «προίκας>> των εξοπλιστικών προγραμμάτων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων;

Ο Ερωτών βουλευτής

Νίκος Νικολόπουλος

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο