Τους αντιαεροπορικούς αντιβαλλιστικούς πυραύλους ΝΙΚΗ – ΑΙΑΝΤΑΣ στην Ελλάδα του ψυχρού πολέμου διαδέχθηκαν οι πύραυλοι ΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΗΣ που είχαν πυρηνικές κεφαλές. Τοποθετήθηκαν στην Ευρώπη το 1959 και αποσύρθηκαν τελικά το 1988. Δείτε την αναχαίτιση ενός στόχου με σύστημα ΝΙΚΗ – ΑΙΑΝΤΑΣ
YouTube Preview ImageΟ Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος ως καθηγητής της Έδρας Ειδικών Όπλων της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (1998-2000) υπό την Διοίκηση του Στρατηγού Ευάγγελου Φλωράκη δίδαξε τις βασικές αρχές της αντιβαλλιστικής αναχαίτισης των πυρηνικών πυραύλων κάνοντας σαφείς αναφορές στα συστήματα αυτά του ψυχρού πολέμου. Όπως τόνισε στα ΜΜΕ μέχρι σήμερα υπάρχουν παροπλισμένοι τέτοιοι αναχαιτιστές στην Ελλάδα αλλά δε γνωρίζει αν προέρχονται από πυρηνικά η συμβατικά συστήματα του ΝΑΤΟ.
Στοιχεία και Πληροφορίες

Κάντε ένα σχόλιο