Η Σχολή Ικάρων προκηρύσσει την πλήρωση δέκα επτά (17) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και την πλήρωση δέκα τεσσάρων (14) θέσεων Προσωπικού της κατηγορίας Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΔΙΠ)στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών.

Κάντε κλικ εδώ για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κάντε κλικ εδώ για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κάντε ένα σχόλιο