Βόμβες παντός καιρού οι JDAM (τζέινταμ), με πλοήγηση GPS κατά σταθερών και κινούμενων στόχων. Με ακτίνα δράσης μέχρι 18 μιλίων από το σημείο άφεσης είναι το όπλο που καταστρέφει με άνεση σταθερούς στόχους ενώ και οι κινούμενοι στόχοι πλήττονται πλέον με την καθοδήγηση LASER που φέρει στον κώνο του η νέα έκδοση του όπλου. Το αεροσκάφος στοχεύει με την ακτίνα LASER το στόχο και η JDAM ακολουθεί την ακτίνα αυτή.
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο