Παρατηρήστε την περιοχή γύρω από το σημείο μηδέν. Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για μια απλή έκρηξη εκρηκτικής ύλης αλλά υπήρχαν και μύδροι (θραύσματα) όπως συνήθως συμβαίνει στις επιθέσεις αυτές. Δηλαδή τα εκρηκτικά τυλίγονται με κομμάτια μετάλλων, γυαλιών κλπ προκειμένου να τραυματίσουν όσο γίνεται περισσότερους. Τα ίχνη των θραυσμάτων είναι προφανή.

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο