Η χρήση των όπλων χρωματοβολίδων (paintball weapons) είναι διαδεδομένη ως παιγνίδι όμως ο Στρατός των ΗΠΑ  τα χρησιμοποιεί στην τακτική εκπαίδευση πεζικού διότι ενισχύει το ηθικό και τις ικανότητες των στρατιωτών.

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο