Πόσοι εποχικοί υπάλληλοι προσελήφθησαν από το ΥΠΕΘΑ και τους εποπτευόμενους από αυτό Φορείς το 2009 και το 2010;

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

α. Το έτος 2009 προσελήφθησαν και απασχολήθηκαν σε ΚΑΑΥ-Υπηρεσίες του ΓΕΣ, διακόσιοι οκτώ (208) εποχικοί υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.

β. Το έτος 2010 δεν προσελήφθη κανείς εποχικός υπάλληλος.

γ. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από τον κ. ΥΕΘΑ, δια μέσω του ΓΕΣ, δεν έχουν προσλάβει εποχικούς υπαλλήλους κατά τα έτη 2009 και 2010, πλην του ΝΙΜΤΣ, το οποίο το έτος 2009 προσέλαβε εκατό (100) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενώ το έτος 2010 εγκρίθηκε η πρόσληψη εβδομήντα (70) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και η προκήρυξη βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

α. Το έτος 2009 προσελήφθησαν εκατόν έξι (106) άτομα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (εποχικό προσωπικό), για κάλυψη των αναγκών του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και των Θερέτρων Αξιωματικών-Υπαξιωματικών Ναυτικού.

β. Το έτος 2010 προσελήφθησαν είκοσι δύο (22) άτομα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (εποχικό προσωπικό), για κάλυψη των αναγκών του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

α. Το έτος 2009 προσελήφθησαν εκατόν δεκαέξι (116) εποχικοί υπάλληλοι, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για κάλυψη των αναγκών θερινής περιόδου έτους 2009 των ΚΕΔΑ της ΠΑ.

β. Το έτος 2010 προσελήφθησαν δώδεκα (12) εποχικοί υπάλληλοι, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για κάλυψη των αναγκών χειμερινής περιόδου 2009-2010 των ΚΕΔΑ της ΠΑ.

Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ στην Ερώτηση 11060/11-2-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Οι υπάλληλοι στο Υπουργείο είναι πολλοί ή λίγοι;

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πόσοι εποχικοί υπάλληλοι προσελήφθησαν από το Υπουργείο σας και τους εποπτευόμενους από αυτό Φορείς το 2009 και το 2010;

Κάντε ένα σχόλιο