Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ): Η χορήγηση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους ΔΕΑ δεν προβλέπεται ρητά σε καμία διάταξη νόμου. Τα εν λόγω επιδόματα καταβάλλονταν για πολλά έτη ως συμπλήρωμα του μηνιαίου μισθού τους.

Μετά την ψήφιση του Ν. 3845/2010 και τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3, όπου αναπροσαρμόσθηκαν τα Επιδόματα Εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και Αδείας  σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους –συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών– υποβλήθηκε ερώτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), προκειμένου να διευκρινισθεί εάν οι ΔΕΑ και οι μαθητές Παραγωγικών Σχολών δικαιούνται των επιδομάτων εορτών και σε καταφατική περίπτωση να καθορισθεί ο τρόπος υπολογισμού τους. Σύμφωνα με την απάντηση του Γ.Λ.Κ. δεν προβλέπεται η καταβολή των Επιδομάτων Εορτών στις ανωτέρω κατηγορίες.

Πέραν των παραπάνω, εξετάζεται διακλαδικά από τα Γενικά Επιτελεία η δυνατότητα ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας, ώστε να καταστούν δικαιούχοι των εν λόγω επιδομάτων οι Δ.Ε.Α. και οι μαθητές Παραγωγικών Σχολών, με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 3845/10.

Αυτά δήλωσε στη ΒτΕ ο ΥΕΘΑ σε απάντηση στην  Ερώτηση 9005/12-01-2011 της Βουλής των Ελλήνων:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ημερήσιου Τύπου αλλά και από καταγγελίες διαπιστώθηκε ότι δεν καταβλήθηκε, για το έτος 2010, το Δώρο των Χριστουγέννων στους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς.

Συνεπώς ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Για ποιο λόγο δεν καταβλήθηκε το Δώρο των Χριστουγέννων στους Δόκιμους Αξιωματικούς;

Οι  Βουλευτές

Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Πλέυρης Αθανάσιος

Κοράντης Ιωάννης

Κάντε ένα σχόλιο