Οι Ενώσεις Αποστράτων είναι ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής (όπως οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, τα Επιμελητήρια κ.ο.κ.). Το κρίσιμο ζήτημα είναι αυτού του είδους τα ν.π.δ.δ. να μην συνυπολογίζονται στους λεγόμενους φορείς του δημοσίου και κυρίως να μην επιβαρύνουν το έλλειμμα και το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Το ΥΠΕΘΑ αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη οι απόστρατοι αξιωματικοί να εκφράζονται ενιαία και οργανωμένα μέσα από τις ενώσεις τους και να μη πολυδιασπώνται σε διάφορους συλλόγους που δυστυχώς πολλαπλασιάζονται συνεχώς και αποδυναμώνουν τις Ενώσεις Αποστράτων.

Αυτά δήλωσε το ΥΠΕΘΑ στην  Ερώτηση 10447/04-02-2011 της Βουλής των Ελλήνων:

Υφίστανται πληροφορίες ότι το γραφείο του Αντιπροέδρου, της Κυβέρνησης ενημέρωσε τη Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, ότι αποφασίστηκε η αλλαγή του νομικού καθεστώτος των Ενώσεων Αποστράτων του ΣΞ – ΠΝ – ΠΑ, από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.

Με το Ν.Δ 1171/1972 θεσμοθετήθηκαν τα παρακάτω:

α. Οι Ενώσεις Αποστράτων , αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

β. Ο σκοπός των Ενώσεων είναι συνοπτικά η σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών, η διατήρηση των σχέσεων με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους, η επιμέλεια των συμφερόντων και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών.

γ. Η υποχρεωτική συμμετοχή των εν αποστρατεία στελεχών, ως τακτικά μέλη και επιπρόσθετα ποιοι δύναται να καταστούν ως προαιρετικά μέλη (ορφανικές οικογένειες, κλπ).

δ. Οι πόροι των Ενώσεων προέρχονται από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών (5 έως 9 ευρώ περίπου μηνιαία), τις ετήσιες εισφορές των εν ενεργεία στελεχών (15 έως 30 ευρώ περίπου ετησίως), δωρεές – κληρονομιές – κληροδοτήματα, κλπ.

Με το ΠΔ 434/81, κυρώθηκε ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΑΑΣ, ο οποίος περιγράφει τις δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού της Ένωσης, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1β.

Η αλλαγή των Ενώσεων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, Θα επιφέρει, σημαντικές επιπτώσεις όπως:

α. Την κατάργηση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκαν καθώς και την υποχρεωτική συμμετοχή ως μέλη των εν αποστρατεία στελεχών.

β. Το μηδενισμό των βασικών εσόδων από τις συνδρομές και εισφορές των ε,α και ε.ε στελεχών, που επιπρόσθετα θα επιφέρει και την παύση λειτουργίας όλων των Παραρτημάτων των < Ενώσεων Πανελλαδικά.

γ. Την «ευκαιρία» δημιουργίας πολλών συνδικαλιστικών οργανώσεων διαφόρων συμφερόντων, με τελική συνέπεια την έλλειψη συντονισμού και την αποδυνάμωση και κατακερματισμό των προσπαθειών διεκδίκησης των αιτημάτων των μελών.

δ. Την στέρηση της δυνατότητας έκδοσης ταυτοτήτων, δελτίων εισόδου σε πρατήρια, παραθεριστικά κέντρα, εντευκτήρια, λέσχες, κλπ.

ε. Την έλλειψη άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης των αποστράτων για θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος τους (σύνταξη, μέρισμα, κλπ), από ένα θεσμοθετημένο όργανο.

στ. Τη διάλυση του συνδετικού δεσμού, αφενός μεταξύ των αποστράτων και αφετέρου με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους.

ζ. Την απώλεια σημαντικών κονδυλίων ποσών που αναλώθηκαν για βελτίωση χώρων, κτιρίων των Ενώσεων Λόγω επιστροφή τους στους ιδιοκτήτες (π.χ δαπάνη περίπου 235.000,00 € για ανακαίνιση των χώρων της ΕΑΑΝ και επιστροφή τους οτη ΔΔΜΝ).

η. Την τελική απαξίωση και υποβάθμιση των αποστράτων, καθόσον παύει η εκπροσώπηση τους, από υπεύθυνο και νομοθετημένο όργανο με αιρετό ΔΣ.

Η οποιαδήποτε αλλαγή του Νομικού καθεστώτος των Ενώσεων Αποστράτων σημαίνει ότι το ΥΠΕΘΑ και η Κυβέρνηση επιλέγουν να απαξιώσουν και αποδυναμώσουν μια κοινωνική ομάδα στην οποία στηρίχτηκε και πιθανόν να στηριχτεί όποτε απαιτηθεί, για τη σχεδίαση και εκτέλεση της αμυντικής αποστολής της Χώρας μας; Μήπως επιδιώκουν το «διαίρει και βασίλευε»;

Απορίας άξιον είναι γιατί το ΥΠΕΘΑ (ως εποπτεύουσα αρχή) και η Κυβέρνηση δεν επιλέγουν την ενδυνάμωση, συντονισμό των Ενώσεων Αποστράτων και των επί μέρους συνδέσμων, προκειμένου να εκπληρώσουν τον «υγιή» συνδικαλιστικό τους ρόλο και το σκοπό ίδρυσης και ύπαρξής τους; Μήπως δεν τους βολεύει το «ισχύς εν τη ενώσει»;

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Εάν είναι ακριβής η πληροφορία για την απόφαση αλλαγής του νομικού καθεστώτος των Ενώσεων Αποστράτων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ και είναι ενήμερη και σύμφωνη η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, για την υπόψη αλλαγή του νομικού καθεστώτος. Εάν έχει ζητηθεί η έγγραφη σύμφωνη άποψη της Στρατιωτικής Ηγεσίας των τριών κλάδων (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) και εφόσον υφίσταται τέτοια παρακαλούμε όπως μας προσκομισθεί με τη σχετική απάντησή σας.

Τελικά τηρήθηκε η σε υψηλούς τόνους διαγγελθείσα από την Κυβέρνηση διαδικασία διαβούλευσης, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εν αποστρατεία και εν ενεργεία στελέχη), πριν τη λήψη της απόφασης;

2. Εάν ενημερώθηκαν επίσημα οι Ενώσεις Αποστράτων των τριών κλάδων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ), ως άμεσα ενδιαφερόμενοι και εφόσον υφίσταται τέτοια ενημέρωση παρακαλούμε όπως μας προσκομιστεί με τη σχετική απάντησή σας. Και εάν έχει λάβει υπόψη το ΥΠΕΘΑ και η Κυβέρνηση το σύνολο των αρνητικών επιπτώσεων για ένα σύνολο 120.000 μελών περίπου, τις οικογένειες αυτών, κυρίως των χηρών και των ορφανικών από αυτές καθώς επίσης και το γεγονός ότι η λειτουργία των Ενώσεων Αποστράτων δεν επιβαρύνει ούτε με ένα ευρώ τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Μαργαρίτης Τζίμας

Κάντε ένα σχόλιο