Δρ. Ιωάννα Κ. Λεκέα, Ανθσγος (ΕΑ) Γεωργία Κάζα (ΠΑ), Ανθσγος (ΕΑ) Παναγιώτης Παπαβασιλείου (ΠΑ):Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάσαμε και περιγράφουμε στην ενότητα αυτή διαμοιράστηκε στο Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας και στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Η δομή που του δώσαμε είναι τέτοια ώστε να διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα διερευνά τη γνώμη που έχουν για τα συναφή ζητήματα οι αξιωματικοί από το βαθμό του επισμηναγού και πάνω. Η επιλογή αυτή με πρόθεση και με την επιθυμία οι ερωτώμενοι να έχουν επαρκή εμπειρία στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της ελληνικής Π.Α. Στη δεύτερη ενότητα, ζητάμε από τους υπό συνέντευξη αξιωματικούς να μας δώσουν κάποια στοιχεία των σπουδών τους, καθώς και της παρούσας επαγγελματικής τους ιδιότητας, ώστε να δούμε πώς η εμπειρία έχει επηρεάσει τις απαντήσεις τους, τόσο στο θεωρητικό τους υπόβαθρο, όσο και στην εφαρμοσμένη πλευρά τους.

Διαβάστε όλη τη μελέτη της ερευνήτριας του ΕΚΕΟ Δρ. Ιωάννας Λεκέα (και των συνεργατών της) στα Δημοσιεύματα του ΕΚΕΟ

Κάντε ένα σχόλιο