Σύμφωνα με το Ν. 38883/2010 οι κρίσεις των στελεχών οι οποίες διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες θα γίνονται με βάση υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, η προτίμηση των στελεχών γίνεται με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση, συγκεκριμένους λόγους υγείας των ιδίων ή  μελών της οικογένειάς τους, συνυπηρέτηση με τον ή την σύζυγο, τον τόπο προτίμησης, ηλικία και σπουδές τέκνων καθώς και διάθεση στέγης. Συγχρόνως ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους πολύτεκνους, τους τρίτεκvoυς, τις οικογένειες με ένα γονέα, καθώς και για τις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας. όπου η μετάθεση των στελεχών αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προγενέστερης σχετικής αναφοράς των ιδίων.

Επειδή λοιπόν χρέος της Πολιτείας είναι η στήριξη και προστασία της ελληνικής οικογένειας, οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των στελεχών θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να παρέχεται με δίκαιo, διαφανή και τυποποιημένο τρόπο σε όλα τα στελέχη, έτσι ώστε να προστατευθεί η υπηρεσιακή ευρυθμία και συνοχή, αλλά και να προωθηθούν οι αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Είναι στις προτεραιότητες η στήριξη και η προστασία των πoλύτεκvων, τρίτεκvων και των μονογονεϊκών οικογενειών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων;

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ η Βουλευτής Μαρία Κόλλια – Τσαρούχα

Σε απάντησή της το ΥΠΕΘΑ δηλώνει:

Οι τοποθετήσεις-μεταθέσεις-αποσπάσεις των στελεχών διενεργούνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά κλάδο Συμβουλίου Μεταθέσεων με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιέχονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 3883/2010.

Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό επεξεργασία σχέδιο υπουργικής απόφασης που έχει εκπονηθεί από διακλαδική επιτροπή του ΓΕΕΘΑ, το οποίο καθορίζει -μεταξύ άλλων- όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια (υπηρεσιακά, κοινωνικά, αντικειμενικά) και τον τρόπο διεξαγωγής των μεταθέσεων των στελεχών των Ε.Δ.. Μετά την ολοκλήρωσή του, θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται.

Κάντε ένα σχόλιο