Η Σχολή Μάχης Σώμα με Σώμα του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ αποτελεί ένα υπόδειγμα εκπαίδευσης στη μάχη εκ του συστάδην. Περιλαμβάνει και διδάσκει όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες για ένα σύγχρονο μαχητή. Δείτε την ιστορία και τα αντικείμενα της Σχολής.

YouTube Preview ImageYouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο