Καθώς ο σκοπός της επέκτασης του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και δεδομένης της φύσης του στρατιωτικού επαγγέλματος, δεν κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω αύξηση του χρόνου εργασίας για τα στελέχη των Ε.Δ.

Στο στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ., λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και αποστολής του, ανατίθεται εκ των ισχυόντων Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών η εκτέλεση εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν αποζημιώνονται ως υπερωριακή απασχόληση, αλλά το στέλεχος απαλλάσσεται κατά κανόνα και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, από την υποχρέωση προσέλευσης στην εργασία την επόμενη μέρα ή μία μέρα της τρέχουσας ή προσεχούς εβδομάδας από την εκτέλεση υπηρεσίας. Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αδικαιολόγητα το ωράριο εργασίας του στελέχους, έχει το δικαίωμα να παραπονεθεί ιεραρχικά.

Τέλος, στο πλαίσιο του άρθρου 71 παρ. 47 του ν. 3883/2010, έχει συγκροτηθεί από την αρμόδια διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, διακλαδική επιτροπή, η οποία προέβη στην εκπόνηση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για θέματα μέριμνας των στελεχών των Ε.Δ., στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική διάταξη για τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης απαλλαγής από την εργασία, μετά την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας διανυκτέρευσης. Το εν λόγω σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της τελικής του επεξεργασίας.

Αυτά δήλωσε ο ΥΕΘΑ στην Ερώτηση 10461/4-2-2011 της Βουλής των Ελλήνων που κατέθεσε ο κ. Ιωάννης Κοραντής και η οποία ακολουθεί:
Ο Υπουργός Εσωτερικών συναντήθηκε στις 3/2/2011 με την ΑΔΕΔΥ με θέμα την επέκταση του χρόνου εργασίας όλων των δημοσίων υπαλλήλων από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα. Δεν διευκρινίσθηκε, εάν η αύξηση των ωρών εργασίας θα ισχύσει και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, πέραν του προβλεπομένου ωραρίου εργασίας, εκτελούν 24ωρες ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσίες, συμμετέχουν σε νυκτερινές ή καθολικές εκπαιδεύσεις, εκτελούν εβδομαδιαίες υπηρεσίες κλπ, χωρίς οι επιπλέον ώρες εργασίας να αποζημιώνονται ως υπερωριακή απασχόληση. Τούτο παρά το γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με την γενική έννοια του όρου αποζημιώνονται με κάποιους περιορισμούς για την υπερωριακή εργασία τους.

Ερωτώνται οι κ,κ. Υπουργοί:

1. Θα συμπεριληφθούν και τα στελέχη των ΕΔ στην κατά τα ανωτέρω επέκταση του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων;

2. Τι ισχύει με την εκτέλεση 24ωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, καθώς και όλων των επιπλέον εργασιών – υπηρεσιών – δραστηριοτήτων των στελεχών των ΕΔ, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου; Υπάρχει κάποιο όριο επιπλέον ωρών εργασίας πέραν του προβλεπομένου ωραρίου; Αν ναι, ποιό είναι αυτό;

3. Προτίθενται να θεσμοθετήσουν την αποζημίωση για όλες τις επιπλέον ώρες εργασίας των στελεχών των ΕΔ;

4. Προτίθεται ειδικότερα ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας να θεσμοθετήσει την υποχρεωτική απαλλαγή από την εργασία, μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιωάννης Κοραντής

Κάντε ένα σχόλιο