Με θύελλα, με βροχή και με ήλιο….Τα τανκς θα γίνουν ο σιδερένιος τάφος μας. Ύμνος τεθωρακισμένων Γερμανικού Στρατού 2ου Παγκοσμίου Πολέμου

YouTube Preview Image

German lyricsApproximate translation
First stanza
Ob’s stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht,
Der Tag glühend heiß, oder eiskalt die Nacht,
Bestaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn,

Ja, unser Sinn,

Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin.

Whether it storms or snows, whether the sun smiles upon us,
The day glowing hot, or the freezing of night.
Dusty are our faces, but joyful are our minds,

Yes, our minds

Our tank rushes forward in the storm.

Second stanza
Mit donnerndem Motor, geschwind wie der Blitz,
Dem Feinde entgegen, im Panzer geschützt
Voraus den Kameraden, im Kampf steh’n wir allein,

Steh’n wir allein,

So stoßen wir tief in die feindlichen Reih’n.

With thundering engines, fast as lightning,
Towards the enemy, sheltered in the tank,
Ahead of our comrades, in battle we stand alone,

We stand alone,

That’s how we thrust deep into the enemy ranks.

Third stanza
Wenn vor uns ein feindlicher Panzer erscheint,
Wird Vollgas gegeben und ran an den Feind.
Was gilt denn unser Leben für uns’res Reiches Heer?

Ja, Reiches Heer?

Für Deutschland zu sterben ist uns höchste Ehr’.

When before us a hostile tank appears,
We step on the gas and rush to the enemy.
Ha, what do our lives matter for the Reich’s army?

Yes, Reich’s army?

To die for Germany is our highest honour.

Fourth stanza
Mit Sperren und Minen hält der Gegner uns auf,
Wir lachen darüber und fahren nicht drauf.
Und droh’n vor uns Geschütze, versteckt im gelben Sand,

Im gelben Sand,

Wir suchen uns Wege, die keiner sonst fand.

With barriers and mines the foe blocks our path,
We laugh about it and don’t drive upon them.
And if cannons threaten before us, hidden in the yellow sand,

In the yellow sand,

We find ways that no one else has found.

Fifth stanza
Und läßt uns im Stich einst das treulose Glück,
Und kehr’n wir nicht mehr zur Heimat zurück,
Trifft uns die Todeskugel, ruft uns das Schicksal ab,

Ja, Schicksal ab,

Dann wird uns der Panzer ein ehernes Grab.

If one day we’re deserted by treacherous luck,
And we don’t return home anymore,
If a deadly bullet hits us, and fate calls us away,

Calls us away,

Then the tank shall become our iron grave.

Κάντε ένα σχόλιο