Επειδή η Σ.Α.Ν. έχει αναγνωρισθεί ως Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα και ισχύουν για θέματα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού προσωπικού οι διατάξεις του Ν 3187/2003, δεν δύναται να προσλαμβάνει ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό μετά την 31-8-2008 με τις διατάξεις του Ν 3187/2003, ούτε και με τις διατάξεις του Ν 2026/1992, ο οποίος δεν έχει εφαρμογή ως γενικός νόμος έναντι του Ν 3187/2003 που περιλαμβάνει διατάξεις ειδικές για τα Α.Σ.Ε.Ι. Αντίθετα η Σ.Α.Σ. δύναται να προσλαμβάνει ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν 2026/1992 αφού δεν έχει αναγνωρισθεί ως Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) και δεν έχει υπαχθεί έτσι στις ειδικές διατάξεις του Ν 3187/2003.
Διαβάστε εδώ

Κάντε ένα σχόλιο