Κάθε  χρόνο οι μαθητές της τρίτης Λυκείου καλούνται να επιλέξουν μεταξύ άλλων σχολών και τις Ανώτατες και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ). Με την υπάρχουσα ανεργία είναι προφανής ένας από τους λόγους επιλογής των σχολών αυτών όμως πρέπει να ληφθούν σοβαρά και άλλοι παράγοντες που παραθέτουμε εδώ συνοπτικά και επιγραμματικά. Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν απαιτήσεις που υπερβαίνουν αυτές των άλλων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απαιτούνται χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ορισμένοι ίσως θεωρήσουν πολύ απαιτητικά. Από την καθημερινή φροντίδα της μητέρας και της οικογένειας γενικότερα οι σπουδαστές (κυρίως) αλλά και οι σπουδάστριες των σχολών αυτών πρέπει να αποκτήσουν μια αυτάρκεια και μια ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης που μερικοί δυσκολεύονται να αποκτήσουν. Ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος που θα επιλέξει ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα ακόλουθα (με τυχαία σειρά)

  • Να αγαπάς την πατρίδα και να είσαι έτοιμος να θυσιαστείς για αυτήν
  • Να αγαπάς το στρατιωτικό τρόπο ζωής που είναι σκληρός και απαιτητικός
  • Να είσαι αθλητικός τύπος διότι η στρατιωτική εκπαίδευση είναι συνυφασμένη με την αθλητική δραστηριότητα
  • Να είσαι πειθαρχημένος και να είσαι υπάκουος στους ανωτέρους σου
  • Να είσαι φιλομαθής και φιλόπονος διότι η στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει μόλις εισαχθείς στην Σχολή και τελειώνει με τη σύνταξή σου
  • Να σέβεσαι τους καθηγητές και δασκάλους σου
  • Να σέβεσαι τους νόμους και το Σύνταγμα
  • Να μπορείς να ζήσεις με άλλους στον ίδιο χώρο (στρατόπεδο, θάλαμος κλπ)
  • Να είσαι υγιής και να έχεις τον απαιτούμενο βαθμό στρατιωτικής ικανότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς που προβλέπονται από το σχετικό νόμο

Η επιλογή της κατάλληλης Στρατιωτικής Σχολής στο μηχανογραφικό έντυπο πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και συζήτησης με τους καθηγητές των Λυκείων και ίσως και με στρατιωτικούς οι οποίοι θα σου αποκαλύψουν λεπτομέρειες της στρατιωτικής ζωής που δεν γράφονται στα βιβλία.

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων αποτελείται και από στελέχη του διδακτικού προσωπικού των Στρατιωτικών Σχολών και θα προσπαθήσει να απαντήσει στις ερωτήσεις των μαθητών στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.

Κάντε ένα σχόλιο