Η Σχολή Ευελπίδων είναι το καμάρι του Ελληνικού Στρατού, υπήρξε το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα και έχει λαμπρή ιστορία. Απαγορεύεται λοιπόν αυστηρά να διορίζονται καθηγητές χωρίς τυπικά προσόντα και χωρίς την εμπρόθεσμη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών ενώ φυσικά στις σχετικές εκλογές δεν ισχύουν οι νόμοι εκλογής καθηγητών ΤΕΙ αλλά οι νόμοι των ΑΕΙ. Εγγύηση αυτής της διαδικασίας εκλογής αποτελεί ο Αρχηγός ΓΕΣ και τελικά ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Γιατί λοιπόν ορισμένοι κακόβουλοι συζητούν ακόμη την ήδη τεκμηριωμένα απορριφθείσα υποψηφιότητα δύο απαράδεκτων υποψηφίων καθηγητών; Ποιοι είναι αυτοί που αποκρύπτουν από τον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι οι εν λόγω απορριφθέντες υποψήφιοι είναι εκτός διαδικασίας με αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που φωτογραφίζουν και τεκμηριώνουν περιπτώσεις απόρριψης ακριβώς όμοια με τη δική τους;

Αφού λοιπόν δεν ενημερώθηκε σωστά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ θα αναλάβει την σχετική ενημέρωση το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων ενημερώνοντας παράλληλα τους Ευέλπιδες, Ναυτικούς Δόκιμους, Ίκαρους, τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και όλο τον Ελληνικό Λαό καλώντας τους να στηρίξουν τους νόμιμα εκλεγμένους καθηγητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Ειδικότερα, υπό την προεδρεία του Αρχηγού ΓΕΣ Στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου τα εκλεκτορικά σώματα και οι εισηγητικές επιτροπές (που αποτελούνταν από διάσημους καθηγητές πανεπιστημίων) εξέλεξαν το 2010 με νόμιμες διαδικασίες μια ομάδα μελών ΔΕΠ (καθηγητών διαφόρων βαθμίδων) στη ΣΣΕ. Τρεις από τους υποψήφιους των θέσεων αυτών κρίθηκαν και απορρίφθηκαν αμέσως ως μη εκλόγιμοι αφού δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του νόμου  διότι οι υποψηφιότητες τους αποτελούσαν πρόκληση αφού (κατά περίπτωση):

  • Δεν υπεβλήθη ούτε ένα αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής παραβιάζοντας τις απαιτήσεις του νόμου και της απλής λογικής
  • Εκλέκτορες δεν βρήκαν κανένα αντίγραφο των πτυχίων και διδακτορικών τους στους φακέλους διότι …δεν είχαν κατατεθεί.
  • Δεν υπήρχε καμία βεβαίωση προϋπηρεσίας στους φακέλους υποψηφιότητας διότι …δεν είχαν κατατεθεί.
  • Δεν είχαν καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που απαιτούσε ειδίκευση στις στρατιωτικές εφαρμογές
  • Τόση ήταν η προχειρότητα της υποψηφιότητας ώστε ακόμη και αίτηση υποψηφιότητας που απεστάλη ταχυδρομικά …δεν ήταν υπογεγραμμένη. Όλοι γνωρίζουν ότι ανυπόγραφη αίτηση αποτελεί άμεσο λόγο απόρριψης στο δημόσιο αλλά αυτό είναι το λιγότερο σε σύγκριση με τις παραπάνω ελλείψεις.

Η πιο ακραία περίπτωση εκ των τριών υποψηφίων αφορά ένα μέλος ΕΕΔΙΠ ΙΙ (Δημόσιος Υπάλληλος) που ενώ δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου αφού δεν έχει τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις εντούτοις απαιτούσε (και απαιτεί με την υποστήριξη αυτών που θα εκθέσουμε) να εφαρμοσθεί στη Σχολή Ευελπίδων ο νόμος περί εκλογής καθηγητών ΤΕΙ ώστε να μπορέσει και αυτός να είναι σε εκλόγιμη θέση. Φυσικά οι νόμοι που διέπουν τις εκλογές καθηγητών στη ΣΣΕ είναι ίδιοι με αυτούς των ΑΕΙ (ν.3187/2003, ν.3413/2005, ν.3577/2007 κλπ) και η απαίτηση του αυτή είναι απαράδεκτη και εκθέτει όσους την  υποστηρίζουν. Απορρίφθηκε λοιπόν ο εν λόγω υποψήφιος αμέσως από όλους τους καθηγητές πανεπιστημίου και την Ηγεσία του Ελληνικού Στρατού βάσει των σχετικών αποφάσεων του ΣΤΕ που διαφοροποιούν τα προσόντα των καθηγητών ΑΕΙ από αυτά των καθηγητών ΤΕΙ. Ας μάθουν λοιπόν αυτοί που θέλουν να διορισθεί κάποιος στη ΣΣΕ με προσόντα καθηγητή ΤΕΙ ότι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΙ!

Την έντονη διαφωνία τους με οποιαδήποτε εφαρμογή κριτηρίων του νόμου των ΤΕΙ στην εκλογής καθηγητών ΑΣΕΙ (που θα επέτρεπε στον εν λόγω υποψήφιο να είναι σε εκλόγιμη θέση χωρίς τις απαιτούμενες αυτοδύναμες δημοσιεύσεις) εξέφρασαν τόσο η Κοσμητεία της ΣΣΕ όσο και τα μέλη του Συλλόγου ΔΕΠ ΣΣΕ αφού έτσι θα παραβιάζονταν βίαια η απόφαση του ΣΤΕ 3841/1989.

Φυσικά ο συγκεκριμένος υποψήφιος που στερείται τα τυπικά προσόντα της συγκεκριμένης βαθμίδας καθηγητή ΣΣΕ έχει κάθε «λόγο» να ενίσταται κατά της νόμιμης εκλογής του πρώην Διευθυντή του και αξιολογητή του ο οποίος αποκάλυψε ότι ο υφιστάμενός του αυτός εργαζόταν σε δεύτερη θέση στο Δημόσιο χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αυτοί που κάλυπταν την παράνομη αυτή δεύτερη εργασία (και ίσως ωφελούνταν από αυτή) τώρα υποκριτικά αναρωτιούνται μήπως πρέπει να δεχθούν υποψηφιότητα καθηγητή Σχολής Ευελπίδων με προσόντα καθηγητή ΤΕΙ αφού όπως λέει ανερυθρίαστα ο προστατευόμενός τους στα έγγραφα του (που προκάλεσαν αρνητικά σχόλια στις εκλογές της Σχολής Ευελπίδων): «…τα ΤΕΙ έχουν πλέον αναβαθμισθεί σε ΑΕΙ και άρα πρέπει…να ισχύσει ο νόμος των ΤΕΙ και στις εκλογές της Σχολής Ευελπίδων.»

Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την παράνομη καθυστέρηση ώστε να υποστεί την δέουσα πειθαρχική δίωξη και την δημόσια διαπόμπευση που του αξίζει; Ποιος συζητάει ακόμη μετά από τόσους μήνες τις απαράδεκτες αυτές υποψηφιότητες ξεχνώντας ότι όλες οι σχετικές εκλογές στη ΣΣΕ έγιναν με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες τις οποίες επικύρωσαν ήδη ο Πάνος Μπεγλίτης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τους διορισμούς όλων των άλλων εκλεγμένων καθηγητών; Ποιος ακατάλληλος γραφειοκράτης του ΥΠΕΘΑ αμφισβητεί την εκλογή στην οποία προήδρευσε ο ίδιος ο Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος και εισηγήθηκαν τόσοι διάσημοι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών; Ποιος νομικός σύμβουλος εισηγήθηκε θετικά για δεκάδες θέσεις που έγιναν ακριβώς με τις ίδιες ταυτόσημες διαδικασίες και παραπληροφορεί τώρα την πολιτική ηγεσία για την κρίσιμη αυτή εκλογή μεροληπτώντας υπέρ αυτών που δεν έχουν έννομο συμφέρον επί της εκλογής;

Δεδομένης της απόλυτης ομοιομορφίας με την οποία έγιναν όλες οι δεκάδες εκλογές στη ΣΣΕ κάθε αμφισβήτηση της συγκεκριμένης εκλογής (εξ’ αιτίας των παρεμβάσεων των χωρίς έννομο συμφέρον υποψηφίων και των κακόβουλων υποστηρικτών τους) σημαίνει ότι όλες οι εκλογές και οι διορισμοί που υπέγραψαν ο Πάνος Μπεγλίτης και Ευάγγελος Βενιζέλος πρέπει να αμφισβητηθούν και όταν λέμε όλες εννοούμε όλες!

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων έχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εκλογές και τους διορισμούς των καθηγητών στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ) και έτσι θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης των σπουδαστών των Ανώτατων και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ακαδημαϊκής κοινότητας και των χιλιάδων Ελλήνων πολιτών που επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα μας.

Κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ως εκλόγιμους Καθηγητές των Ελλήνων Αξιωματικών υποψηφίους που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου η δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά νομίμως για να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους. Ο Ελληνικός Λαός δεν θα το επιτρέψει αλλά είμαστε σίγουροι ούτε και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ μόλις ενημερωθεί αρμοδίως από την πιο αξιόπιστη και ηθική πηγή δηλαδή τον ίδιο τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ.

Παρακαλούμε τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ Στρατηγό Φραγκούλη Φράγκο να ενημερώσει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την ιδιάζουσα περίπτωση της εν λόγω εκλογής (στην οποία ο ίδιος προήδρευσε και επικύρωσε) και τους κινδύνους που διατρέχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εκτεθεί από τους γνωστούς κακόπιστους συμβούλους και παράγοντες που κινούνται στους διαδρόμους του ΥΠΕΘΑ και προσπαθούν να υποβαθμίσουν τα ΑΣΕΙ από ισότιμα με ΑΕΙ σε ισότιμα με ΤΕΙ.

Η Εκστρατεία πληροφόρησης με ανάρτηση των σχετικών εγγράφων ξεκινάει σήμερα στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων με ταυτόχρονη προώθηση των αναρτήσεων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και όλους τους πολιτικούς παράγοντες της χώρας. Σύντομα θα έχουμε στα χέρια μας και την μηνυτήρια αναφορά και τις αγωγές του νόμιμα εκλεγμένου καθηγητή κατά παντός υπευθύνου ώστε να τη δημοσιεύσουμε.

Κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ως εκλόγιμους Καθηγητές των Ελλήνων Αξιωματικών υποψηφίους που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου των ΑΕΙ-ΑΣΕΙ η δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά νομίμως για να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους.

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας μόνο ένας άλλος ακαδημαϊκός δάσκαλος όπως ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ μπορεί να σας ενημερώσει πλέον με αξιοπιστία για το θέμα την άποψη του οποίου σεβόμαστε όλοι!  Φτάνουν πλέον οι συνεχείς καθυστερήσεις με έγγραφα που πάνε και έρχονται στη ΣΣΕ εδώ και χρόνια. Δώστε τέλος σε αυτήν την αδικία!

Ένα σχόλιο στο “Σχολή Ευελπίδων: Υποψήφιοι Καθηγητές χωρίς προσόντα και δικαιολογητικά! Άμεση απόρριψη κύριε Υπουργέ!”
  1. Ο/ΗevelpisIV λέει:

    Ποιος είναι αυτός ο υποψήφιος που θέλει να εφαρμοσθεί ο νόμος εκλογής καθηγητών ΤΕΙ στην Ευελπίδων; Να δώσετε το όνομά του ΤΩΡΑ να τον ψάξουμε στο διαδίκτυο!!!!!!!. Αν δεν έχει τις απαιτούμενες επιστημονικές δημοσιεύσεις Αναπληρωτής καθηγητής ΑΕΙ δεν γίνεται κανένας. Πάνε τώρα να μας χώσουνε στη ΣΣΕ κάποιον που δεν έχει αυτοδύναμες επιστημονικές δημοσιεύσεις ε; Τουλάχιστον έχει διδακτορικό; Αντε έστω μεταπτυχιακό; Να επέμβει άμεσα ο Αρχηγός και να μιλήσει στον Βενιζέλο. Αν έρθει στη ΣΣΕ από το παράθυρο χωρίς τα τυπικά πρόσόντα θα πάθει μεγάλη νίλα!

  2.  
Κάντε ένα σχόλιο