Η κατάσταση που εμφανίζει, σήμερα, το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος μαρτυρά την επιτακτική ανάγκη προστασίας και σύγχρονου σχεδιασμού του, στη βάση μιας σύγχρονης μουσειολογικής μελέτης. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 2,500 αντικείμενα, υποφωτισμένα και ατάκτως ερριμένα, μοιάζουν να βρίσκονται περισσότερο σε συνθήκες αποθήκευσης παρά έκθεσης, ενώ πίνακες σπουδαίων ζωγράφων δεν τυγχάνουν της απαραίτητης φροντίδας. Δεδομένης της σημασίας του συγκεκριμένου Μουσείου για τη ναυτική παράδοση της χώρας μας και τη θαλασσινή της ιστορία,

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο βουλευτής Βαΐτσης Αποστολάτος και Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.      Τι μέτρα πρoτίθενται να λάβουν  για τον εκσυγχρονισμό, την καλύτερη προβολή και ανάδειξη τον Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος;

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει τα εξής

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1544/85 (ΦΕΚ Α.’80) έχει νομοθετηθεί η ετήσια επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος από τον προϋπολογισμό του ΓΕΝ, μετά από ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Στον ψηφισθέντα Π/Υ έτους 2011, έχει προβλεφθεί «Επιχορήγηση σε Μουσεία» και εγγραφεί πίστωση ποσού 31.000 €. Έχουν ήδη αναληφθεί ενέργειες από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΝ για την έκδοση της ΚΥΑ που αφορά το οικονομικό έτος 2011.

Επιπλέον, βρίσκονται σε στάδιο μελέτης και επεξεργασίας οι ακόλουθες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάδειξη της ελληνικής ναυτικής κληρονομιάς:

(1) Εκπόνηση θεσμικού πλαισίου για την ενοποίηση των φορέων ναυτικής παράδοσης (μουσεία, μουσειακοί χώροι) που βρίσκονται υπό την εποπτεία των Υπουργείων Άμυνας, Πολιτισμού, Θαλασσίων Υποθέσεων με την ονομασία Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας.

(2) Μελέτη για την επιλογή κατάλληλων χώρων.

(3) Κρατική επιχορήγηση από τους λειτουργικούς Π/Υ των συναρμοδίων Υπουργείων ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του διαχρονικά.

(4)  Συμμετοχή εκπροσώπων των τριών Υπουργείων στο Δ.Σ. του νέου φορέα.

Κάντε ένα σχόλιο