Ευάγγελος Βενιζέλος:«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΘΑ (που προεδρεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στο οποίο συμμετέχει ο Υπουργός Οικονομικών και η στρατιωτική ηγεσία) εκπληρώνεται μία παλιά δέσμευση της Πολιτείας και της Κυβέρνησης.

Παραχωρείται κατά χρήση στο νέο Δήμο Παύλου Μελά το ομώνυμο Στρατόπεδο Παύλου Μελά που μπορεί να αναδειχθεί σε μητροπολιτικό πάρκο και πνεύμονα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ευρύτερα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Η παραχώρηση γίνεται για 30 χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 84 του νόμου 3883/2010 προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που διέπει την περιοχή, να αναπτύξει μη κερδοσκοπικές, κοινωνικές και πολιτιστικές χρήσεις, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, διαμορφώνοντας τις απολύτως αναγκαίες και νόμιμες υποδομές που πρέπει να είναι οι πιο ήπιες δυνατές.

Τα υπάρχοντα κτήρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, θα συντηρηθούν με ευθύνη του Δήμου και σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εάν πρόκειται να αναπτυχθούν από το Δήμο εμπορικές ή γενικότερα οικονομικές δραστηριότητες επιτρεπόμενες από τη νομοθεσία, όπως η κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, απαιτείται άδεια των συναρμοδίων υπουργείων και συμφωνία με το ΤΕΘΑ για την ανταποδοτική διασφάλιση της συμμετοχής του ΤΕΘΑ στην αντίστοιχη δραστηριότητα.

Ο Δήμος Παύλου Μελά έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει κατά χρήση για αντίστοιχο χρονικό διάστημα στο ΤΕΘΑ έκταση 30 στρεμμάτων σε άλλο σημείο  της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου. Έκταση που είναι κατάλληλη από πλευράς χωροταξικής, πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Στρατού.

Στο χώρο του Στρατοπέδου θα εξακολουθήσει να λειτουργεί μόνον η μικρή υπηρεσία αποκατάστασης Αναπήρων Μακεδονίας –Θράκης που είναι απολύτως συμβατή με τη γενικότερη κοινωνική και πολιτική φύση του χώρου.

Ο υφιστάμενος ιστορικός Ναός της Αγίας Βαρβάρας με τον απολύτως αναγκαίο περιβάλλοντα χώρο δύο στρεμμάτων, παραχωρείται κατά χρήση στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής, με τους περιορισμούς που ισχύουν από χωροταξικής και πολεοδομικής πλευράς για το Δήμο και απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την απόφαση παραχώρησης της χρήσης του Στρατοπέδου Παύλου Μελά στον ομώνυμο νέο Καποδιστριακό Δήμο, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς σε συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν γίνει ως τώρα, όπως η Μονή Λαζαριστών και η διαπλάτυνση της οδού Λαγκαδά.

Εναπόκειται στην τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει τα κοινοτικά προγράμματα και να μετατρέψει το Στρατόπεδο Παύλου Μελά σε ένα σύγχρονο και υποδειγματικό δημόσιο χώρο».

Κάντε ένα σχόλιο