Στο προαύλιο της Σχολής ο Διοικητής της Στρατιωτικής Ακαδημίας του West Point συγκέντρωσε ένα βράδυ τους δοκίμους για να θυμηθούν όλους αυτούς που μάχονται και θυσιάζονται για την πατρίδα.
YouTube Preview Image

(Βίντεο από κινητό τηλέφωνο)

Κάντε ένα σχόλιο