Δαιδαλώδης είναι η διαδικασία των προμηθειών και συμβάσεων που έχει επικρατήσει στη ΓΔΑΕΕ. Οι ανακοινώσεις που αφορούν τις υπογραφές συμβάσεων και πιστώσεων είναι πλέον άνευ σημασίας αν δεν συνοδεύονται από εκατοντάδες σελίδες που δεν θα διαβάσει κανείς εύκολα. Προσπαθήστε να καταλάβετε στην ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ τι υπέγραψε τελικά ο Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ κ. Δημήτριος Γεωργιόπουλος:

“Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ κ. Δημήτριος Γεωργιόπουλος έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Υπηρεσίας και ενέκρινε την παρoχή πίστωσης, συνολικού ύψους 32.160.000 € στο πλαίσιο υλοποίησης από την εταιρείες ΝΒΕΕ, Ναυπηγεία Νεωρίου και Qualco των προγράμματος Νο 6 και των φάσεων 1 (δεύτερο σετ) και φάσεων 2β (πρώτο σετ) των υποπρογραμμάτων Νο 8α ,8γ της Σύμβασης ΑΩ 30/00 με την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία MBDA, που απορρέει από την Προμήθεια Συστήματος Διευθύνσεως Βολής  και Κ/Β EXOCET MM40 Block 2 του ΠΝ.”

Μήπως πρέπει συνοδεύονται οι ανακοινώσεις αυτές με αναρτήσεις όλων των σχετικών συμβάσεων και συμφωνιών για να καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης;

Κάντε ένα σχόλιο