Τα ΕΑΣ διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία αιχμής, που σε συνδυασμό με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό τους, έχουν ως αποτέλεσμα να καθιερωθούν ως η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα, Παράλληλα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε οπλικά συστήματα και πυρομαχικά Επιπλέον, συνεργάζονται με διεθνείς εταιρίες του τομέα τους σε προγράμματα συμπαραγωγής με σημαντική επιτυχία.

Ωστόσο, η εταιρία κινδυνεύει να κυλήσει σε μαρασμό μετά από λανθασμένες επιλογές στρατηγικής ορισμένων απελθουσών διοικήσεων, τους αναγκαίους περιορισμούς των αμυντικών μας δαπανών και τη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία, Δε λαμβάνονται νέες παραγγελίες, ιδιαίτερα από ξένους πελάτες, συσσωρεύονται υψηλά χρέη με δυσβάστακτους τόκους κι οι αναγκαίες μετατάξεις του προσωπικού δεν υπακοούν σε παραγωγικά κριτήρια, με αποτέλεσμα ειδικευμένο προσωπικό να μετατοπίζεται σε γραφειοκρατικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, Εν τω μεταξύ, τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρα επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά νέων υπερσύγχρονων μηχανημάτων, τα οποία υπολειτουργούν ή παραμένουν ακόμα κι αχρησιμοποίητα, ενώ λιμνάζει αναξιοποίητη κι η τεράστια ακίνητη περιουσία τους,

Η ενδεχόμενη εγκατάλειψη της εταιρίας και η παθητική στάση θα δυσκολέψουν τη συγχώνευση των μονάδων της και την αναγκαία γρήγορη ανασυγκρότησή της. Επίσης, θα κάνουν ανέφικτη τη συζητούμενη αξιόπιστη συμμετοχή ιδιωτών σ’ αυτήν και την ένταξή της σε διεθνή δίκτυα παραγωγής οπλικών  συστημάτων.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Δημήτρης Ανδρουλάκης και ρωτάει τον ΥΕΘΑ

  • Προτίθενται να υλοποιήσουν άμεσα συγκεκριμένο πλάνο ανασυγκρότησης που θα δώσει αναπτυξιακή προοπτική στην εταιρία και θα διασφαλίσει τις αναγκαίες θέσεις εργασίας, κυρίως ειδικευμένο παραγωγικό προσωπικό;
  • Σε τι επιπλέον ενέργειες θα προβούν για να επιτύχουν συμφωνίες συμπαραγωγής με αντίστοιχες εταιρίες του εξωτερικού, ώστε να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της εταιρίας;

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Τα  ΕΑΣ, καθώς και οι υπόλοιπες κρατικές αμυντικές βιομηχανίες, είναι η έκφραση μιας στρεβλής κρατικοδίαιτης αντίληψης που πρυτάνευσε για πάρα πολλά χρόνια και σ’ αυτό το χώρο. Δυστυχώς, τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν στο χώρο της άμυνας δε βρήκαν ανταπόκριση και παραγωγική έκφραση σε ένα χώρο που θα μπορούσε να απογειωθεί, απογειώνοντας συγχρόνως και την ελληνική οικονομία αλλά και την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.  Αυτό δεν έγινε πραγματικότητα, διότι υπήρξε μια λογική που, ουσιαστικά, οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα, στην υπερχρέωση και στον κίνδυνο διακοπής της παραγωγικής λειτουργίας αυτών των βιομηχανιών.

Η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και μόνο μέσα από την ειλικρινή αντιμετώπιση και διαχείρισή της, μόνο μέσα από ανατροπές και από πλήρη αλλαγή της αντίληψής μας για τις κρατικές αμυντικές βιομηχανίες μπορεί να βρεθεί διέξοδος.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών μέσα από την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό, θα αναζητήσει στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, στην κατεύθυνση των δυναμικών συνεργασιών με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού αλλά, και με μεγάλες δυναμικές και εξωστρεφείς εταιρείες της χώρα μας.

Απαιτούνται νέα μοντέλα συνεργασίας και συνεργιών υπό τη βασική προϋπόθεση ότι θα αποτελέσουν όχημα ανάπτυξης και όχι όχημα επαναβεβαίωσης κρατικοδίαιτων σχέσεων. Οι συμφωνίες συμπαραγωγής και συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού είναι μία μόνιμη επιδίωξη για τα ΕΑΣ, ιδιαίτερα αναγκαία στη σημερινή συγκυρία, όπου απαιτούνται παγκοσμίως συνεργασίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κρίση στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού υλικού που παράγουν τα ΕΑΣ.

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, ανέθεσε σε Σύμβουλο (KPMG Σύμβουλοι Α.Ε. σε συνεργασία με Δικηγορική Εταιρεία), ο οποίος θα εξετάσει τις παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ), συμπεριλαμβανομένων των δύο θυγατρικών εταιρειών τους, και θα υποβάλλει σχετική εισήγηση. Στη βάση αυτής της εισήγησης η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Στο πλαίσιο της μείωσης των λειτουργικών δαπανών και των χρεών, η εταιρεία εντάχθηκε στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3891/2010 που ρυθμίζουν θέματα  εξυγίανσης του ΟΣΕ.

Ήδη κατ΄ εφαρμογή του νόμου και στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της εταιρείας, έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη σύνταξη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για τη μετάταξη τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού.

Τέλος, από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήδη εκδόθηκε η αρχική έγκριση προμήθειας από την εταιρεία ΕΑΣ ΑΒΕΕ πυρομαχικών 40mm, συνολικού κόστους 18.350.000 Ευρώ.

Κάντε ένα σχόλιο