Πώς θα ονομάζονται οι ΕΜΘ μετά την μονιμοποίηση τους; Ποιά θα είναι η διαφορά μεταξύ των ανωτέρω και των μη μονιμοποιηθέντων ΕΜΘ; Θα αλλάξουν τα διακριτικά των βαθμών τους για να υπάρχει διαφοροποίηση από τους ΕΠΟΠ, που αυτή την στιγμή έχουν τα ίδια διακριτικά, προερχόμενοι όμως από διαφορετικούς θεσμούς; Τα στελέχη του Μουσικού Σώματος, που μονιμοποιήθηκαν και αναφέρονται στο ανωτέρω ΦΕΚ είναι προέλευσης ΕΜΘ ή άλλης;

Αυτά ρωτάει 0 Βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής στη ΒτΕ

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

ΓΕΣ

Στην ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την μονιμοποίηση των ΕΜΘ δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με αλλαγή στην ονομασία και στα διακριτικά της στολής.

Σύμφωνα με τον ν. 3883/2010 (άρθρο 60) και αναφορικά με τις διαφορές μεταξύ μονιμοποιηθέντων και μη μονιμοποιηθέντων ΕΜΘ, εξακολουθούν να ισχύουν οι προισχύουσες διατάξεις νόμων.

Τα στελέχη του Μουσικού Σώματος που μονιμοποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 50 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ (ΦΕΚ Α΄ 220) είναι προέλευσης Εθελοντών Μακράς Θητείας, οι οποίοι κατετάγησαν τα έτη 1995 και 1997 και εντάχθηκαν στον θεσμό των ΕΜΘ τα έτη 2000 και 2002 αντίστοιχα.

ΓΕΝ

Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) μέχρι τη συνταξιοδότηση τους σταδιοδρομούν εν μέσω των βαθμών των Υπαξιωματικών έως και Ανθυπασπιστή και διακρίνονται από τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και εισέρχονται στο Σώμα των Αξιωματικών, καθώς διέπονται από το νομό 1848/89 (ΦΕΚ 112 τ. Α’), ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια των όσων θεμάτων ρυθμίζονται για τους ΕΠΥ, το νόμο 1513/85 (ΦΕΚ 12 τ.Α’), καθώς επίσης και το ΠΔ 21/91 (ΦΕΚ 9 τ.Α’), με το οποίο ρυθμίζονται τα λοιπά σταδιοδρομικά και διαδικαστικά θέματα (όπως κρίσεις, προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις, αποστρατείες κ.λ.π.). Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 13 του νόμου 1848/89, οι ΕΠΥ, οι οποίοι εν προκειμένω εξαντλήθηκαν λόγω κατάργησης του θεσμού μετά τη σύσταση των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ), μετά την λήξη της πενταετούς υποχρέωσης τους, όσοι εξ αυτών επιθυμούσαν την παραμονή τους στις Ε.Δ., παρέμειναν με το βαθμό που έφεραν ως ΕΜΘ, εξελισσόμενοι βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ν.3883/2010, μεταβάλλονται ουσιαστικά για τους ΕΜΘ οι νόμοι 1513/1985 και 1848/1989, καθώς επίσης και το ΠΔ 21/1991 που ορίζει τις λεπτομέρειες για τη εφαρμογή των νόμων αυτών σχετικά με τους ΕΜΘ, μονάχα ως προς τον χαρακτήρα τους ως μονίμων. Από τον συνδυασμό των διατάξεων του ν.3883/2010 και του ν.2936/2001 για τους ΕΠ.ΟΠ, προκύπτει ότι ως προς την εξέλιξη των ΕΜΘ, εφαρμόζονται σι προβλέψεις του νόμου 1848/89 και κατ’ επέκταση αυτών μπορούν να φθάσουν μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το άρθρο 60 του ν.3883/2010.

Αναφορικά με την ονομασία των ΕΜΘ μετά τη μονιμοποίησή τους, σημειώνεται ότι ουδεμία διάταξη νόμου προβλέπει τη μετονομασία τους.

Ως προς το σκέλος των διακριτικών των μονιμοποιηθέντων ΕΜΘ έναντι αυτών των ΕΠ.ΟΠ, και σε ό,τι αφορά το Π.Ν., αυτοί θα φέρουν τα διακριτικά του μονίμου Υπαξιωματικού τα οποία άλλωστε έφεραν και πριν τη μονιμοποίησή τους, ενώ οι ΕΠ.ΟΠ. φέρουν τα διακριτικά που έφεραν παλαιότερα οι ΕΠΥ πριν την ένταξη τους στο θεσμό των ΕΜΘ. Τούτο κρίθηκε σκόπιμο, καθόσον η κατηγορία των ΕΠΥ μετά την κατάργησή της με το νόμο 2936/2001 και τη σύσταση του θεσμού των ΕΠ.ΟΠ, δεν Θα μπορούσε να δημιουργήσει την οποιαδήποτε σύγχυση ως προς τον διαχωρισμό των δύο διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού

ΓΕΑ

Από τις διατάξεις του Ν.3883/2010 δεν προκύπτει θέμα μετονομασίας των ΕΜΘ μετά τη μονιμοποίησή τους, ούτε η ύπαρξη τυχόν διαφορών μεταξύ μονιμοποιηθέντων και μη μονιμοποιηθέντων ΕΜΘ.

Δεν απαιτείται αλλαγή των διακριτικών των ΕΜΘ, καθόσον ο βαθμός καταδεικνύεται από τον αριθμό των αναδιπλούμενων σιριτίων τύπου «V». Η μόνη διαφοροποίηση που υφίσταται είναι στην ύπαρξη των δύο αντεστραμμένων τόξων που υπάρχουν στα διακριτικά των Μονίμων Υπαξιωματικών, τα οποία όμως καταδεικνύουν τα έτη φοίτησης και δεν αποτελούν στοιχείο διάκρισης από τους ΕΜΘ.

Ένα σχόλιο στο “ΕΜΘ: Μετά τη μονιμοποίηση τι αλλάζει;”
  1. Ο/ΗΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ λέει:

    Θα παρακαλούσα τον Κύριο Βουλευτή Ιωάννης Κοραντή να μου εξηγήσει τι θέλει να πετύχει με το να αλλάξουν τα διακριτικά των μόνιμων Ε.Μ.Θ με τους συναδέλφους που δεν τα κατάφεραν για διάφορους λόγους να μονιμοποιηθούν και επίσης γιατί οι ΕΠΟΠ να θέλει να διαφέρουν από όλους τους υπάρχοντες θεσμούς .
    ΥΓ
    Για εμένα στις Ένοπλες Δυνάμεις και αξιότιμε Βουλευτά του ΛΑ.Ο.Σ δεν πρέπει να υπάρχουν στο μέλλον δακτυλοδεικτούμενοι Υπαξιωματικοί και επίσης υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν .

  2.  
Κάντε ένα σχόλιο