Μέχρι τώρα όλες οι μετρήσεις επιστημόνων στην Κύπρο δείχνουν ότι δεν υπάρχει ραδιενέργεια στον αέρα σύμφωνα με πληροφορίες που διαβιβάζονται στο ΕΚΕΟ. Ορισμένα δείγματα από τα μέταλλα που σκόρπισαν στη γύρω περιοχή έχουν επίσης ελεγχθεί και δεν είναι ραδιενεργά. Το ΕΚΕΟ αξιολογεί και μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες που συνεχώς του διαβιβάζει ο Υπουργός Υγείας κ. Χρίστος Πατσαλίδης. Όμως όπως θα δείτε στο βίντεο πρέπει να ελεγχθεί κάθε παράξενο και ασυνήθιστο μέταλλο που έχει εντοπιστεί ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος και να ηρεμήσουν οι πολίτες όσον αφορά τη ραδιενέργεια. Στο βίντεο που παρακολουθείτε το ΕΚΕΟ σας δείχνει τη μορφή που έχουν τα θραύσματα βλημάτων εκφυλισμένου ουρανίου έτσι ώστε αν εντοπιστούν κάπου στην περιοχή να τα αναγνωρίσουν οι Κύπριοι πολίτες.

YouTube Preview Image

Επισημαίνεται και πάλι ότι δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας αφού η διαδικασία αυτή ελέγχου ύπαρξης ραδιενεργών όπλων είναι πάγια τακτική στα στρατιωτικά ατυχήματα φορτίων με άγνωστο περιεχόμενο. Ο ειδικός ανιχνευτής που βλέπετε στο βίντεο (κίτρινο χρώμα) να τοποθετείται κοντά σε βλήμα εκφυλισμένου Ουρανίου μπορεί να εντοπίσει και άλφα ακτινοβολία που εκπέμπει το εκφυλισμένο Ουράνιο. Τη συσκευή αυτή θα έχει μαζί του αύριο στην Κύπρο στο σημείο μηδέν ο Διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος για ένα πρώτο έλεγχο σε διάφορα μέταλλα που εντοπίστηκαν στην περιοχή. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να καταλήξει κανείς βεβιασμένα ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στην περιοχή ή ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στο μέλλον αν και οι πρώτες ενδείξεις είναι μάλλον καθησυχαστικές. Το συμπέρασμα αυτό θα προκύψει μετά από επιστημονική έρευνα που προτίθεται να εκπονήσει το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο προκειμένου να αξιολογηθεί από όλους του Κύπριους πολίτες που τους αφορά (και ιδιαίτερα τις μελλοντικές γενιές). Η μελέτη αυτή θα είναι πλήρης και θα αφορά τα πάσης φύσεως αίτια της έκρηξης και φυσικά τις πάσης φύσεως πιθανές επιπτώσεις.

Ακολουθούν βλήματα εκφυλισμένου ουρανίου πριν η μετά τη χρήση τους

Πριν τη χρήση τους

Δείτε επίσης διάφορα άλλα βλήματα μετά τη χρήση τους

Μετά τη χρήση τους

Δείτε τον ανιχνευτή του ΕΚΕΟ μπροστά σε μετάλλευμα ουρανίου

YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο