Ο συνεργάτης μας από την Κύπρο εντόπισε τελικά και μας έστειλε ορισμένα από τα καψύλλια που βρέθηκαν μέχρι και μέσα στο εργοστάσιο της ΑΗΚ στην Κύπρο τα οποία κατά πάσα πιθανότητα περιέχουν μαγνήσιο. Αν υπήρχαν τεράστιες τέτοιες ποσότητες καψυλλίων μαγνησίου τότε η εκτόξευση νερού εναντίον τους δημιουργούσε τις αναλαμπές που όλοι βλέπαμε στο νυχτερινό βίντεο και οι οποίες δεν ανησυχούσαν για πολύ ώρα τις δυνάμεις πυρόσβεσης αφού δεν προκαλούσαν έκρηξη. Τονίσαμε ότι όταν υπάρχει μαγνήσιο το νερό προκαλεί αναφλέξεις (δες προηγούμενα άρθρα και βίντεο του ΕΚΕΟ). Ειδικότερα το Μαγνήσιο αντιδρά με το νερό και προκαλεί εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια υδρογόνου σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση όπου φαίνεται η παραγωγή αερίων υδρογόνου:

Mg +2H2O->Mg(OH)2+H2(g)

Αντίστοιχα καψύλλια ζητούσαμε από την πρώτη κιόλας ημέρα να εντοπίσει και να αναλύσει το Χημείο της Κύπρου και ρωτάμε τώρα δημόσια αν έχουν εντοπισθεί από τους δειγματολήπτες του χώρου και αν έχουν ήδη αναλυθεί τελικά.

Ασφαλώς αυτά τα καψύλλια μπορεί να προέρχονται και από άλλη πηγή (ίσως κάποιο γειτονικό εργοτάξιο) διότι δείχνουν να μην έχουν προφανή ίχνη έκρηξης στο πλαστικό τους τμήμα αλλά δημιουργούν υποψίες και επιβάλλουν περαιτέρω έρευνα. Πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα γιατί επί δύο περίπου ώρες το νερό της ομάδας πυρόσβεσης αντί να σβήνει τη φωτιά τη συντηρούσε και προκαλούσε αυτές τις αναφλέξεις οι οποίες δεν ανησυχούσαν την ομάδα αφού δεν προκαλούσαν ωστικό κύμα. Όλα συνηγορούν στη ύπαρξη υλικού που αντιδρούσε βίαια με το νερό (μαγνήσιο η κάποιο άλλο μέταλλο ίσως)!

Συνεχίζουμε την ανεξάρτητη έρευνά μας αν και νομίζουμε ότι από την πρώτη κιόλας ημέρα δώσαμε την ερμηνεία των αιτίων της έκρηξης.

Κάντε ένα σχόλιο