Σύμφωνα με τελευταίες ειδήσεις ο Πρόεδρος Χριστόφιας αποφάσισε τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής που θα διερευνήσει τα αίτια και τις ευθύνες της έκρηξης. Όμως η επιτροπή αυτή, ως διορισμένη από την κυβέρνηση, ασφαλώς χρειάζεται και ένα φορέα που θα αξιολογεί και θα ελέγχει τα ευρήματα και τα πορίσματά της προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα των θυμάτων.

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων επισημαίνει και πάλι ότι μπορεί να παίξει το ρόλο του ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα που θα εκπροσωπήσει τα πάσης φύσεως θύματα της εγκληματικής αυτής αμέλειας ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι πολίτες της Κύπρου που επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν το ίδρυμα μας ώστε να αναλάβουμε την νομική και επιστημονική τους υποστήριξη μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ιδρύματος.

Κάντε ένα σχόλιο