Δεν είναι απαραίτητη πλέον η συνάφεια της διδακτορικής διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που θα προκηρύσσεται στα πανεπιστήμια για την κατάληψη θέσης καθηγητή. Αυτά προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ που συνέταξαν “οι φωστήρες” σύμβουλοι του Υπουργείου Παιδείας. Διαβάστε εδώ την απίστευτη εξέλιξη και τις πιθανές επιπτώσεις της.

Κάντε ένα σχόλιο