Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι δίκτυα αισθητήρων τοποθετημένων σε διαφορετικά σημεία στο χώρο, και χρησιμοποιούνται για τη μελέτη περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η πίεση, η υγρασία, κτλ. Τα στοιχεία που συλλέγονται από τους αισθητήρες μεταβιβάζονται σε έναν κεντρικό αισθητήρα ο οποίος είναι συνδεδεμένος με ένα σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Κάθε αισθητήρας περιλαμβάνει έναν μικροελεγκτή, μια κεραία, και μια μπαταρία. Το μέγεθος των αισθητήρων διαφέρει αν και οι περισσότερες εφαρμογές ευνοούν τη χρήση μικροσκοπικών αισθητήρων.

Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων χρησιμοποιούνται σε  πολλές εφαρμογές. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι η καταγραφή φθοράς σε σκελετούς κτιρίων,  ο έλεγχος αυτοκινήτων στις αυτοκινητοβιομηχανίες, η εξέταση της φθοράς κινητήρων αεροσκαφών, και η καταγραφή της μόλυνσης του ύδατος σε παράκτιες περιοχές.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι τα ακόλουθα βίντεο:

YouTube Preview Image YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο