Ο τίτλος με τον οποίο το ΥΠΕΘΑ αναρτά πολλές αποφάσεις του στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είναι αδόκιμος και δημιουργεί προβλήματα. Η εξαιρετική καινοτομία του Γιώργου Παπανδρέου (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») που αποτελεί πλέον μοχλό αξιολόγησης και ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γέμισε με άδηλους και άχρωμους τίτλους «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ» που δεν μαρτυρούν την πραγματική τους διάσταση με μια ματιά όπως θα έπρεπε να συμβαίνει για την ευκολία των πολιτών. Την ίδια δυσκολία δημιουργεί η έκφραση “Διάθεση Πιστώσεων” που είναι εξίσου αφηρημένη και άδηλη. Το ΥΠΕΘΑ πρέπει να πάψει να γράφει στο πεδίο ΘΕΜΑ των αναρτήσεων την έκφραση «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ» και να αρχίσει να γράφει μια σύντομη περίληψη (όπως κάνει με ορισμένες μόνο αναρτήσεις) ώστε να βοηθήσει το Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) καθώς και τους άλλους οργανισμούς να εξασκήσουν έλεγχο στις διάφορες αποφάσεις του.

Κάντε ένα σχόλιο