Μετά από ένα στατιστικό έλεγχο στις μηχανές αναζήτησης το ΕΚΕΟ διαπίστωσε ότι τα λήμματα που συνήθως αναζητούνται σε επαγγελματικά θέματα ενόπλων δυνάμεων είναι αυτά που αφορούν τους Εθελοντές Μακράς Θητείας. Αντιθέτως πολύ λιγότερα λήμματα υπάρχουν σε επαγγελματικά θέματα που αφορούν αξιωματικούς όλων των όπλων και σωμάτων. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύει ότι οι ΕΜΘ χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το διαδίκτυο για επαγγελματική ενημέρωση από ότι οι αξιωματικοί. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στην μικρή σχετικά ηλικία των ΕΜΘ (που τους συνδέει με το διαδίκτυο άμεσα) όσο και στην αγωνία που τους διακατέχει όσον αφορά την εξέλιξή τους η τη μονιμοποίησή τους. Το ΕΚΕΟ θα συνεχίσει να εστιάζει σε θέματα που αφορούν αυτή τη μεγάλη ομάδα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και δημοσιεύει αυτή την πληροφορία προς ενημέρωση των διαφόρων ιστοσελίδων ενημέρωσης ώστε να συνεχίσουν την πυκνή δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν τους ΕΜΘ.

Κάντε ένα σχόλιο