Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Δράμας, κ. Μαργαρίτης Τζίμας, με αφορμή τις νέες περικοπές στα εισοδήματα των εν ενεργεία, αλλά και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, και εν αναμονή του Ειδικού Μισθολογίου για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, έκανε την παρακάτω δήλωση :

«Τα εν ενεργεία στελέχη, αλλά και οι συνταξιούχοι των Ενόπλων μας Δυνάμεων, έχουν υποστεί την πιο βίαιη περικοπή στα εισοδήματά τους από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μέχρι σήμερα, έχει επιβάλει στα εν ενεργεία στελέχη, με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης τα παρακάτω «χαράτσια», έχοντας οδηγήσει την πλειοψηφία τους, στην πλήρη απαξίωση και στην έλλειψη δυνατότητας κάλυψης ακόμη και των βασικών οικογενειακών τους αναγκών.

1. Με το Ν.3833/2010, θεσπίστηκε η μείωση των πάσης φύσεως επιδομάτων κατά 12% (πλην ελαχίστων, όπως το οικογενειακό, ΕΧΥ, κ.α.), καθώς και μείωση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας, σε ποσοστό 30%.

2. Με το Ν.3842/2010, θεσπίστηκαν οι νέες φορολογικές κλίμακες, η αύξηση των οποίων, μέσω της παρακράτησης επιπλέον Φόρου Εισοδήματος, μείωσε τα μεσαία εισοδήματα των στελεχών των ΕΔ.

3. Με το Ν.3845/2010, θεσπίστηκε η περαιτέρω μείωση των ήδη μειωμένων, με το Ν.3833/2010, επιδομάτων, κατά ποσοστό 8%, ενώ ολοκληρώθηκε η επίθεση, στα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας, με τον περιορισμό τους σε 500, 250 και 250 € αντίστοιχα.

4. Με το Ν.3986/2011, θεσπίστηκε η μείωση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 € σε 8.000 € και προστέθηκε νέο φορολογικό κλιμάκιο των 4.000 € με ποσοστό φόρου 10%. Επίσης, θεσπίστηκε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών των στελεχών των ΕΔ.

5. Έχει αποφασιστεί ακόμη και νέα περικοπή, αυτή του επιδόματος ειδικής απασχόλησης.

6. Αναμένεται τέλος, ότι – στο πλαίσιο του νέου ενιαίου μισθολογίου για το Δημόσιο – η καθιέρωση ειδικού μισθολογίου για το προσωπικό των ΕΔ, θα επιφέρει, με τη μέθοδο της συγχώνευσης επιδομάτων, και νέα μείωση στις ήδη πενιχρές, για το λειτούργημα του στρατιωτικού, αποδοχές.

Κατ’ αντιστοιχία, οι περικοπές στους συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ακόμη πιο οξείες και έχουν φέρει τους απόστρατους, στα απόλυτα όρια των αντοχών τους.

Έτσι, λοιπόν:

1. Με το Ν.3842/2010 θεσπίσθηκαν οι νέες φορολογικές κλίμακες με την αύξηση των οποίων, μέσω της παρακράτησης επιπλέον Φόρου Εισοδήματος μείωσε τα μεσαία εισοδήματα των συνταξιούχων.

2. Με τους Ν.3845 και 3847/2010 τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και το επίδομα αδείας, καταργήθηκαν ή μειώθηκαν.

3. Με τους Ν.3863 και 3865/2010 θεσπίσθηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για μεικτές συντάξεις άνω των 1.700,00 €, σε ποσοστά από 3 έως 10% κλιμακωτά.

4. Με το Ν.3865/2010 «τιμωρούνται» οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται για να καλύψουν τις οικογενειακές τους ανάγκες, με αναστολή ή μείωση της σύνταξής τους, δηλαδή – επί της ουσίας – τους αφαιρείται το βασικό συνταγματικό δικαίωμα της εργασίας.

5. Με το Ν.3986/2011 θεσπίσθηκε η μείωση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 € σε 8.000 € και προστέθηκε νέο φορολογικό κλιμάκιο των 4.000 € με ποσοστό φόρου 10%. Επίσης θεσπίσθηκε η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για εισοδήματα άνω των 12.000 €, σε ποσοστό κλιμακωτά από 1 έως 4%. Με τον ίδιο νόμο, συνεχίζεται η «επίθεση» που άρχισε με τους Ν.3863 και 3865/2010, με τη θέσπιση αύξησης των ποσοστών της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 3 έως 10%, σε 6 έως 14%. Επιπρόσθετα «τιμωρούνται» οι στρατιωτικοί κάτω των 60 ετών που άσκησαν το νόμιμο δικαίωμα της αποστρατείας τους, με τη θέσπιση επιπλέον Μηνιαίας Εισφοράς, σε ποσοστά 6 έως 10%. Τέλος, θεσπίστηκε Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης για επικουρικές συντάξεις από 300,00 € και άνω, σε ποσοστό από 3 έως 10% ( αφορά τους συνταξιούχους του πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ).

6. Επίσης, με απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ και έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μειώθηκε από 1-1-2011 το χορηγούμενο από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μέρισμα, σε ποσοστό 25%, συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο τα ήδη μειωμένα εισοδήματα των συνταξιούχων στρατιωτικών.

Αν σε όλα τα παραπάνω, προστεθούν οι νέοι φόροι για ακίνητη και κινητή περιουσία, οι αυξήσεις στο ΦΠΑ, οι έμμεσοι φόροι κλπ, κλπ, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων, έχουν «στοχοποιηθεί» από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία αδιαφορεί για το έργο το οποίο επιτελούν, το ζήλο που επιδεικνύουν και τη μεγάλη προσφορά τους στην Πατρίδα και στο κοινωνικό σύνολο.

Καλούμε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο κατάρτισης του Ειδικού Μισθολογίου, να λάβει υπόψη της τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα στελέχη των Ε.Δ. και να μην προχωρήσει σε νέες περικοπές, γιατί η οικονομική κατάσταση των στελεχών είναι πια οριακή».

Κάντε ένα σχόλιο